Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Drugi pisemny przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na wydzierżawienie, w sezonie letnim 2012 roku, w okresie od 01.07.2012 roku do 30.09.2012 roku, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki numer 22/2 obr. 18 o pow. około 150 m2 położonej przy ul. 3 Maja w Wejherowie, w celu prowadzenia sezonowej działalności gastronomicznej oraz handlowej związanej z promocją regionu i kultury kaszubskiej, oraz najem dwóch pomieszczeń w budynku przy ul. 3 Maja 40 o łącznej pow. użytkowej 43,09 m2. 

 

 

 

  

 

 

 PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA informuje

 

w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2012 roku wybrano ofertę złożoną przez Panią Bozenę Witczak zamieszkałą w Wejherowie.

............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Prezydent Miasta Wejherowa

 

ogłasza drugi pisemny

przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert

 

na wydzierżawienie w sezonie letnim 2012 roku, w okresie od 01.07.2012 roku do 30.09.2012 roku, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki numer 22/2 obr. 18 o pow. około 150 m2 położonej przy ul. 3 Maja w Wejherowie, w celu prowadzenia sezonowej działalności gastronomicznej oraz handlowej związanej z promocją regionu i kultury kaszubskiej, oraz najem dwóch pomieszczeń w budynku przy ul. 3 Maja 40 o łącznej pow. użytkowej 43,09 m2 w tym:

  • pomieszczenia o pow. 21,37 m2 jako ogólnodostępnej toalety, bezpłatnej dla klientów ogródka letniego,

  • pomieszczenia magazynowego o pow. 21,72 m2

Pomieszczenia wyposażone są w instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalację energetyczną. Rozliczenie następować będzie na podstawie zainstalowanych w pomieszczeniu podliczników.

Przeznaczony pod dzierżawę jest teren oznaczony kolorem czerwonym na mapie informacyjnej będącej załącznikiem nr 1 do szczegółowych warunków przetargu.

Dzierżawca zobowiązany jest w ofercie przedstawić koncepcję funkcjonowania ogródka letniego z uwzględnieniem jego wystroju (rodzaj ogrodzenia, stoliki, ewentualna tymczasowa zabudowa, szczegółowej oferty gastronomicznej i asortymentu sprzedawanych produktów - sprzedaż napojów alkoholowych wykluczona). Zlokalizowanie ogródka o odmiennym wystroju od przedstawionego w ofercie stanowić będzie podstawę do natychmiastowego wypowiedzenia umowy.

Dzierżawca zobowiązany będzie do prowadzenia działalności codziennie przez cały okres dzierżawy.

Dzierżawcy przysługuje prawo złożenia przed wygaśnięciem zawartej umowy wniosku o jej przedłużenie na kolejny sezon.

Załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków przetargu jest projekt umowy.

Stawka wywoławcza na wydzierżawienie nieruchomości za cały okres dzierżawy wynosi 300 zł netto.

Stawka netto zaproponowana przez oferenta zostanie powiększona o podatek VAT 23%.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest podana w tej ofercie wysokość stawki za dzierżawę gruntu. Oferta winna zawierać:

  1. proponowaną stawkę netto za wydzierżawienie nieruchomości,
  2. koncepcję funkcjonowania ogródka letniego z uwzględnieniem jego wystroju oraz szczegółowej oferty gastronomicznej i asortymentu sprzedawanych produktów.

Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Ogródek gastronomiczny ul.3 Maja 40”, oraz danymi oferenta (pełna nazwa firmy i adres).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy pl. Jakuba Wejhera 8 do dnia 22 czerwca 2012 roku do godz. 900. Oferty będą przyjmowane tylko do wyznaczonego terminu. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 22 czerwca 2012 roku o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. Jakuba Wejhera 8 w sali nr 15.

Oferent, który przetarg wygra będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały okres dzierżawy w terminie do 10 lipca 2012 roku.

Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej Prezydent Miasta ogłosi wynik przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim oferentom uczestniczącym w przetargu. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana Prezydent Miasta określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo negocjacji wszelkich warunków umowy oraz swobodnego wyboru oferenta.

Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Ślusałek 06-06-2012 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Ślusałek 28-06-2012 08:15