Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/111/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia na sesji Rady opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych 2011-07-07 13:44
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/110/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą ? Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie?, zmienionej uchwałą Nr IVk/VI/82/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2003 roku i uchwałą Nr IVk/XXIII/292/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2004 roku oraz uchwałą Nr VIk/IV/34/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 2011-07-07 13:43
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/109/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 2011-07-07 13:41
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/108/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie Statutu samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie 2011-07-07 13:39
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/107/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa 2011-07-07 13:37
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/106/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011-07-07 13:24
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/105/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010? 2011-07-07 13:22
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/104/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku? oraz ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku" 2011-07-07 13:19
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/103/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa i wniesienia udziałów do Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 2011-07-07 13:16
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/102/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa 2011-07-07 13:15
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/101/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XXXII/343/2009 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wejherowie przy ulicy 12 Marca oraz ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2011-07-07 13:06
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/100/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą prawną 2011-07-07 13:04
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/99/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2011-07-07 13:03
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/98/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ? Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej 2011-07-07 13:01
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/97/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - Zespół poreformacki (Klasztor Franciszkanów w Wejherowie) 2011-07-07 13:00
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/96/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół św. Anny w Wejherowie 2011-07-07 13:07
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/95/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Klasztornej 10-12 Mickiewicza 1 w Wejherowie 2011-07-07 12:54
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/94/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Wybickiego 1 w Wejherowie 2011-07-07 12:50
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/93/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. Wałowej 5 w Wejherowie 2011-07-07 12:49
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/92/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. w 3 Maja 36 Wejherowie 2011-07-07 12:47
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/91/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Dworcowej 3 w Wejherowie 2011-07-07 12:43
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/90/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. Klasztornej 24 w Wejherowie 2011-07-07 10:19
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/89/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Kopernika 11 w Wejherowie 2011-07-07 10:18
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/88/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 2011-07-07 10:17
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/87/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie oceny realizacji w 2010 roku Programu Gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa 2002-2011" 2011-07-07 10:16
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/86/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakupie radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 2011-07-07 10:13
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/85/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 2011-07-12 11:32
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/84/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 2011-07-07 10:10
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/83/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2010 rok 2011-07-07 10:08
dokument Uchwała Nr VIk/VIII/82/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok 2011-07-07 10:05