Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIk/XIX/231/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie

Uchwała Nr VIIk/XIX/231/2016
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa  - budynku przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie

Na podstawie  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Uchwały Nr Vk/XXXIII/369/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Wejherowa (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 16.06.2009 r. Nr 78 poz. 1557)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację Powiatowemu Cechowi Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kwocie do 71.847,- zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem 00/100), lecz nie więcej niż 74,99 % rzeczywistych kosztów zadania.

§ 2. Dotację przyznaje się na wykonanie prac zaplanowanych na 2016 rok, określonych we wniosku z dnia 14.03.2016 r. Zakres prac obejmuje wymianę 23 sztuk okien w budynku szkoły przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-01-2021 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Foryś 22-01-2021 15:10