Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XX/256/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020

Uchwała Nr VIIIk/XX/256/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

 

256 749 008 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

 

 

240 435 585 zł

16 313 423 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

 

275 596 957 zł

 

234 783 293 zł

40 813 664 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

 

18 847 949 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

- Wolne środki

- Przychody z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

- Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

 

24 292 077 zł

 

18 464 132 zł

409 393 zł

 

1 500 000 zł

3 918 552 zł

5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na:

-  spłatę pożyczki

-  spłatę kredytów

-  wykup obligacji

 

5 444 128 zł

350 292 zł

3 093 836 zł

2 000 000 zł

§ 3. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy  2020 roku" do uchwały Nr VIIIk/XV/168/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XX/256/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 września 2020 r.

Załączniki do pobrania poniżej

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XX/256/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 września 2020 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2020 roku

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

 

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

       

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

5 116 000

 

921

92109

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

30 000

921

92109

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 

374 345

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 138 000

 

921

92116

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

10 000

Razem

6 254 000

414 345

   

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

       

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

7 500

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

1 279 458

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 622 134

 

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

202 753

 

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

8 948 173

 

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 341 582

 

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

505 624

 

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

800 000

 

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

360 000

 

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

14 000

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

17 000

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

42 350

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

197 650

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

23 500

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

2 600

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

38 900

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

378 700

 

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

100 000

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

6 000

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

4 500

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

74 500

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

203 900

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

529 500

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

7 000

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

131 000

Razem

16 158 966

2 679 358

   

Ogółem

22 412 966

3 093 703

   
         

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-09-2020 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Foryś 01-10-2020 11:17