Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO""

 

Wejherowo, 10 stycznia 2018r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) Prezydent Miasta Wejherowa

 

zawiadamia:

 

 

Tut. Urząd informuje, że strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją złożoną w ww. sprawie, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ul. 12. Marca 195, 84-200 Wejherowo, pokój 104.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tacjanna Bielawa 10-01-2018 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2018 14:34