herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Skowroński Grzegorz Wojciech Dzieliński 2018-07-06 13:05:27
Szczygieł Arkadiusz Wojciech Dzieliński 2018-07-06 13:05:15
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie - ETAP II Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-06 12:58:10
Szlas Rafał Wojciech Dzieliński 2018-07-06 12:29:17
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie - ETAP II Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-06 10:03:05
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Adam Ślusałek 2018-07-06 08:00:00
Zarządzenie Nr 151/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Trembowski 2018-07-05 21:11:40
Zarządzenie Nr 151/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Trembowski 2018-07-05 21:11:20
ZARZĄDZENIE Nr 150/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 20 18 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2017 rok Marcin Trembowski 2018-07-04 22:00:50
ZARZĄDZENIE Nr 150/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 20 18 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2017 rok Marcin Trembowski 2018-07-04 22:00:41
ZARZĄDZENIE Nr 150/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 20 18 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2017 rok Marcin Trembowski 2018-07-04 21:41:31
Zarządzenie Nr 151/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Trembowski 2018-07-04 21:41:29
152 Marcin Trembowski 2018-07-04 21:41:27
153 Marcin Trembowski 2018-07-04 21:41:25
154 Marcin Trembowski 2018-07-04 21:41:24
Zarządzenie Nr 155/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 03.07.2018 r. w sprawie realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2019 Marcin Trembowski 2018-07-04 21:41:17
154 Marcin Trembowski 2018-07-04 21:40:22
153 Marcin Trembowski 2018-07-04 21:40:13
152 Marcin Trembowski 2018-07-04 21:40:04
Zarządzenie Nr 151/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Trembowski 2018-07-04 21:39:55
ZARZĄDZENIE Nr 150/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 20 18 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2017 rok Marcin Trembowski 2018-07-04 21:39:46
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-04 15:32:22
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-04 15:32:11
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/529/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi, którą złożył E. Ł. pismem z dnia 14 czerwca 2018 roku (wpł. dnia 20.06.2018 roku), wnoszący o stwierdzenie nieważności § 4 ust. 9 [karta terenu 13.U] pkt. 7 lit. d) uchwały Nr VIk/XL/477/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 27 marca 2014 r. poz. 1284) - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:57:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/529/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi, którą złożył E. Ł. pismem z dnia 14 czerwca 2018 roku (wpł. dnia 20.06.2018 roku), wnoszący o stwierdzenie nieważności § 4 ust. 9 [karta terenu 13.U] pkt. 7 lit. d) uchwały Nr VIk/XL/477/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 27 marca 2014 r. poz. 1284) Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:57:14
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/529/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi, którą złożył E. Ł. pismem z dnia 14 czerwca 2018 roku (wpł. dnia 20.06.2018 roku), wnoszący o stwierdzenie nieważności § 4 ust. 9 [karta terenu 13.U] pkt. 7 lit. d) uchwały Nr VIk/XL/477/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 27 marca 2014 r. poz. 1284) - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:55:57
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/538/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku? oraz ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku" Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:54:10
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/537/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały Nr Vk/L/546/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:53:07
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/536/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:51:57
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/535/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolu w zakresie realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:51:01
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/534/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XXXIV/398/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:49:47
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/533/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:42:57
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/532/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:41:35
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/531/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:39:24
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/530/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:37:48
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/529/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi, którą złożył E. Ł. pismem z dnia 14 czerwca 2018 roku (wpł. dnia 20.06.2018 roku), wnoszący o stwierdzenie nieważności § 4 ust. 9 [karta terenu 13.U] pkt. 7 lit. d) uchwały Nr VIk/XL/477/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 27 marca 2014 r. poz. 1284) Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:35:56
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/528/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:35:14
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/527/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:33:27
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/526/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:32:14
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/525/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:28:24