herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/467/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Wojciech Dzieliński 2017-12-22 13:53:31
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/467/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Wojciech Dzieliński 2017-12-22 13:52:06
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/466/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2017-12-22 13:30:32
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/466/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2017-12-22 13:30:18
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/465/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2017-12-22 13:23:27
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/464/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miasta Wejherowa jest organem rejestrującym Wojciech Dzieliński 2017-12-22 13:18:03
[UCHYLONA] UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/463/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXX/339/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2017-12-22 13:14:27
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/462/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2017-12-22 13:13:06
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/461/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018" Wojciech Dzieliński 2017-12-22 13:11:42
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/461/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018" Wojciech Dzieliński 2017-12-22 13:10:51
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/460/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018" Wojciech Dzieliński 2017-12-22 11:18:20
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/459/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna, we fragmencie obejmującym kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Św. Jana i Dąbrowskiego Wojciech Dzieliński 2017-12-22 11:16:06
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/459/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna, we fragmencie obejmującym kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Św. Jana i Dąbrowskiego Wojciech Dzieliński 2017-12-22 11:15:10
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/458/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wojciech Dzieliński 2017-12-22 11:08:22
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/457/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Wojciech Dzieliński 2017-12-22 11:07:23
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/456/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim Wojciech Dzieliński 2017-12-22 11:05:53
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/456/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim Wojciech Dzieliński 2017-12-22 11:05:35
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/455/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Miasta Wejherowa do rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości Wojciech Dzieliński 2017-12-22 11:04:37
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/455/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Miasta Wejherowa do rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości Wojciech Dzieliński 2017-12-22 11:03:36
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/455/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Miasta Wejherowa do rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości Wojciech Dzieliński 2017-12-22 11:03:02
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/454/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny Wojciech Dzieliński 2017-12-22 11:01:51
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/453/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2017-12-22 11:00:43
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/452/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu Wojciech Dzieliński 2017-12-22 10:58:47
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/451/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Wojciech Dzieliński 2017-12-22 10:57:53
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/451/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Wojciech Dzieliński 2017-12-22 10:57:21
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/451/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Wojciech Dzieliński 2017-12-22 10:57:04
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/450/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2017-12-22 10:55:43
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/450/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2017-12-22 10:54:59
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/449/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego Wojciech Dzieliński 2017-12-22 10:53:05
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/448/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2017-12-22 10:52:03
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/448/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2017-12-22 10:51:46
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/447/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 Wojciech Dzieliński 2017-12-22 10:50:50
XXXIX Sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r Wojciech Dzieliński 2017-12-22 10:49:04
Zarządzenie Nr 199/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Wejherowie zasad wydawania posiłków profilaktycznych Marcin Trembowski 2017-12-21 22:54:29
ZARZĄDZENIE Nr 200/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marcin Trembowski 2017-12-21 22:47:50
ZARZĄDZENIE Nr 200/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marcin Trembowski 2017-12-21 22:47:44
Zarządzenie Nr 199/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Wejherowie zasad wydawania posiłków profilaktycznych Marcin Trembowski 2017-12-21 22:45:07
Zarządzenie Nr 199/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Wejherowie zasad wydawania posiłków profilaktycznych Marcin Trembowski 2017-12-21 22:45:02
Zarządzenie Nr 198/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.10.2017 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla szkół i przedszkoli na rok 2017 Marcin Trembowski 2017-12-21 22:41:35
Zarządzenie Nr 198/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.10.2017 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla szkół i przedszkoli na rok 2017 Marcin Trembowski 2017-12-21 22:41:29