herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Olgierd Wyszomirski - Członek zarządu MZKZG w Gdańsku Wojciech Dzieliński 2018-05-28 13:33:21
Wojciech Kozłowski - Członek Zarządu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki Wojciech Dzieliński 2018-05-28 13:31:33
Arkadiusz Kraszkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:16:11
Oświadczenia na koniec 2017 r. Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:15:23
Olga Tomaszewska - Dyrektor Szkoły nr 9 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:15:01
Małgorzata Terlikowska - Starszy Specjalista Pracy w MOPS w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:14:13
Beata Świątek - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:13:08
Jolanta Rożyńska - Dyrektor WCK Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:12:27
Ewa Puchowska - Prezes Zarządu WTBS sp. z o.o. Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:11:53
Dorota Popiołek - Dyrektor WCUW Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:11:10
Wioleta Podolska - Dyrektor ZSO nr 2 Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:10:30
Piotr Litwin - Dyrektor SP nr 6 Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:09:55
Jarosław Jędrzejewski - Dyrektor WZNK Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:09:18
Roman Czerwiński - Prezes Zarządu ZUK sp. o.o. w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:07:25
Mirosław Ziemann - Kierownik WGNiU UM Wejherowo Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:06:24
Bogusław Suwara - Sekretarz Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:05:41
Magdalena Robaczewska - Z-ca Kierownika Wydziału Spraw Lokalowych w UM Wejehrowo Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:04:54
Jadwiga Rompca - P.O. Kierownika działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:03:38
Mariola Pokraczyńska - Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Wojciech Dzieliński 2018-05-28 12:01:00
Zbigniew Falkowski - Architekt Miasta , Zastępca Kierownika WGNiU UM Wejherowo Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:59:47
Hubert Kołodziejski - Przewodniczący MZKZG w Gdańsku Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:55:22
Cezary Jakubowski - Prezes Zarządu Eko Dolina Sp. z o.o. Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:54:04
Tadeusz Wiśniewski - Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:51:33
Jerzy Dobaczewski - Członek Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:50:46
Michał Guć - Członek Zarządu Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:48:07
Czesław Kordel - Z-ca Przewodniczącego MZKZG w Gdańsku Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:46:27
Czesław Kordel - Członek Rady Nadzorczej ZUK w Wejherowie Sp. z o.o. Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:45:28
Oświadczenia na koniec 2017 r. Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:44:22
Oświadczenia na koniec 2017 r. Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:44:21
Czesław Kordel - Prezes Zarządu MZK Wejherowo Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:43:55
Oświadczenia na koniec 2017 r. Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:43:21
Oświadczenia na koniec 2017 r. Wojciech Dzieliński 2018-05-28 11:43:20
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Sebastian Bojaruniec 2018-05-28 09:46:39
Zarządzenie Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Marcin Trembowski 2018-05-25 23:12:46
Zarządzenie Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Marcin Trembowski 2018-05-25 23:12:39
ZARZĄDZENIE Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-05-25 23:10:37
Zarządzenie Nr 81/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa Marcin Trembowski 2018-05-25 23:10:19
Zarządzenie Nr 81/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa Marcin Trembowski 2018-05-25 23:10:13
ZARZĄDZENIE Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-05-25 23:08:47
ZARZĄDZENIE Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-05-25 23:08:42