herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/487/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku Marcin Trembowski 2018-04-03 14:07:45
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/486/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Wejherowa na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych Marcin Trembowski 2018-04-03 14:05:33
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/485/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu Marcin Trembowski 2018-04-03 14:04:05
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/484/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac związanych ze zmianą systemu grzewczego na proekologiczny budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej "12 Marca 179, Wniebowstąpienia 1, 1a, 3, 3a" w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-03 14:02:31
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/484/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac związanych ze zmianą systemu grzewczego na proekologiczny budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej "12 Marca 179, Wniebowstąpienia 1, 1a, 3, 3a" w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-03 14:02:02
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/483/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. św. Jacka 14 w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-03 14:00:33
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/483/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. św. Jacka 14 w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-03 13:59:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/482/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych ? Franciszkanów w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-03 13:53:22
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/481/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-03 13:52:18
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/480/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. 12 Marca 179 w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-03 13:50:43
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/479/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego Marcin Trembowski 2018-04-03 13:49:10
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/478/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni na zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-03 13:46:33
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/477/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Marcin Trembowski 2018-04-03 13:29:41
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/476/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-03 13:26:23
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/475/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-04-03 13:16:28
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/474/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-03 13:14:27
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/474/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-03 13:13:15
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/473/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia "EKO DOLINA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łęczycach zadań własnych Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-03 13:07:10
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/473/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia "EKO DOLINA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łęczycach zadań własnych Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-03 13:05:00
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/473/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia "EKO DOLINA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łęczycach zadań własnych Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-03 13:04:33
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/473/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia "EKO DOLINA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łęczycach zadań własnych Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-03 13:02:07
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/472/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania Statuetki Jakuba Wejhera ,,Za szczególne zasługi dla Wejherowa" Marcin Trembowski 2018-04-03 12:59:29
XLI Sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2018 r Marcin Trembowski 2018-04-03 12:57:05
[Zakończono] 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE PODINSPEKTORA w Zespole ds. ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-03 10:06:47
Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina Agnieszka Szulakowska 2018-03-30 14:21:26
Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina Agnieszka Szulakowska 2018-03-30 14:21:13
Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina Agnieszka Szulakowska 2018-03-30 14:19:36
Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina Agnieszka Szulakowska 2018-03-30 14:19:09
Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina Agnieszka Szulakowska 2018-03-30 14:18:13
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Bartosz Janaszkiewicz 2018-03-30 13:28:23
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Bartosz Janaszkiewicz 2018-03-30 13:25:36
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Bartosz Janaszkiewicz 2018-03-30 13:07:47
12.04.2018 r. - godz. 11.00-18.00 - Plac Reginy Osowickiej, ul. Sobieskiego, Plac Jakuba Wejhera Wojciech Dzieliński 2018-03-29 12:03:30
Wojciech Dzieliński 2018-03-29 11:59:00
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2018-03-29 11:58:29
Część druga Sesji Wojciech Dzieliński 2018-03-29 10:55:52
Część pierwsza Sesji Wojciech Dzieliński 2018-03-29 10:55:32
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2018-03-29 10:54:57
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania Marcin Trembowski 2018-03-28 14:14:46
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania Marcin Trembowski 2018-03-28 14:14:43