herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Wejherowa w 2018 r. Agnieszka Szulakowska 2018-02-09 08:47:22
Utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Wejherowa w 2018 r. Agnieszka Szulakowska 2018-02-09 08:47:10
Utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Wejherowa w 2018 r. Agnieszka Szulakowska 2018-02-09 08:46:52
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie o powierzchni 68,17 m2 z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o powierzchni 11,57 m2 Adam Ślusałek 2018-02-08 15:19:48
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie o powierzchni 68,17 m2 z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o powierzchni 11,57 m2 Adam Ślusałek 2018-02-08 15:08:33
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie o powierzchni 68,17 m2 z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o powierzchni 11,57 m2 Adam Ślusałek 2018-02-08 15:07:43
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie o powierzchni 68,17 m2 z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o powierzchni 11,57 m2 Adam Ślusałek 2018-02-08 15:06:27
Inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-02-08 13:31:24
[Zakończono] Inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-02-08 13:29:45
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Wejherowie przy ul. Budowlanych Sebastian Bojaruniec 2018-02-08 08:14:55
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, znajdującego się w budynku nr 8a przy ul. 3 Maja w Wejherowie, o powierzchni 56,63 m2 Sebastian Bojaruniec 2018-02-08 08:14:10
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, znajdującego się w budynku nr 8a przy ul. 3 Maja w Wejherowie, o powierzchni 56,63 m2 Sebastian Bojaruniec 2018-02-08 08:13:27
Zawiadomienie o I posiedzeniu komisji ds. budżetu obywatelskiego. Wojciech Dzieliński 2018-02-07 14:46:16
Zarządzenie Nr 25/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 02.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie miasta Wejherowa procedury budżetu obywatelskiego w 2018 roku. Wojciech Dzieliński 2018-02-06 13:12:33
Zarządzenie Nr 25/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 02.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie miasta Wejherowa procedury budżetu obywatelskiego w 2018 roku. Wojciech Dzieliński 2018-02-06 13:11:15
Budżet Obywatelski 2018 Wojciech Dzieliński 2018-02-06 13:01:19
Budżet Obywatelski 2018 Wojciech Dzieliński 2018-02-06 13:01:13
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-02-06 12:25:53
Zarządzenie Nr 23/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej Marcin Trembowski 2018-02-06 12:19:14
Zarządzenie Nr 23/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej Marcin Trembowski 2018-02-06 12:19:12
Zarządzenie Nr 24/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-02-06 09:41:26
Zarządzenie Nr 22a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-02-06 09:39:43
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadali z zakresu administracji rządowej na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-02-06 09:38:37
Zarządzenie Nr 23/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej Marcin Trembowski 2018-02-06 09:35:48
Zarządzenie Nr 24/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-02-06 09:35:46
Zarządzenie Nr 23/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej Marcin Trembowski 2018-02-06 09:35:40
Zarządzenie Nr 22a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-02-06 09:33:36
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadali z zakresu administracji rządowej na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-02-06 09:33:25
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Adam Ślusałek 2018-02-05 15:26:06
[UCHYLONA] UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/463/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXX/339/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-02-05 12:14:28
[Zakończono] SPECJALISTA FINANSOWY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-02-01 12:41:23
[Zakończono] SPECJALISTA DORADCA ZAWODOWY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-02-01 12:40:47
[Zakończono] SPECJALISTA DIETETYK W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-02-01 12:40:03
[Zakończono] PSYCHOLOG W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-02-01 12:39:20
[Zakończono] PRAWNIK W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-02-01 12:38:49
OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej w ramach zadania pn. "Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie" Marcin Trembowski 2018-01-31 14:51:17
[Zakończono] Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-31 08:26:32
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" - dokument usunięty Tacjanna Bielawa 2018-01-30 15:04:17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" Tacjanna Bielawa 2018-01-30 15:03:48
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" - dokument usunięty Tacjanna Bielawa 2018-01-30 14:17:28