herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 106/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz weryfikacji uprawnień do otrzymywania dodatku mieszkaniowego Marcin Trembowski 2018-05-23 11:51:10
105 Marcin Trembowski 2018-05-23 11:51:04
104 Marcin Trembowski 2018-05-23 11:50:59
103 Marcin Trembowski 2018-05-23 11:50:52
ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-05-23 11:50:46
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIk/XLI/488/2018 z 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa, w rejonie zachodniej części obszaru mieszkaniowo-usługowego przy ul. Łęgowskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-05-23 11:50:40
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIk/XLI/488/2018 z 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa, w rejonie zachodniej części obszaru mieszkaniowo-usługowego przy ul. Łęgowskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-05-23 11:50:05
24-05-2018 Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-05-23 10:36:16
22-05-2018 Komisji Gospodarczej i Obrotu Nieruchomościami, Komisja Mieszkaniowa, Komisja Budżetu i finansów, Komisja Spraw Komunalnych Marcin Trembowski 2018-05-22 14:27:28
26.05.2018 r. - godz. 11:00-13:30 - ul. Sobieskiego (chodnik), ul. 3 Maja do Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja do ronda im. Św.Leona Wielkiego, deptak do rynku, ul. Klasztorna do parku Miejskiego im. A.Majkowskiego Marcin Trembowski 2018-05-22 12:23:28
26.05.2018 r. - godz. 11:00-13:30 - ul. Sobieskiego (chodnik), ul. 3 Maja do Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja do ronda im. Św.Leona Wielkiego, deptak do rynku, ul. Klasztorna do parku Miejskiego im. A.Majkowskiego Marcin Trembowski 2018-05-22 12:23:12
PODINSPEKTORA / INSPEKTORA w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-05-22 12:03:16
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-22 10:07:11
24-05-2018 Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-05-22 09:19:55
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Agnieszka Szulakowska 2018-05-21 16:46:29
24-05-2018 Komisji Gospodarczej i Obrotu Nieruchomościami Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-05-21 14:49:39
PODINSPEKTORA w Wydziale Spraw Lokalowych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-05-21 14:45:49
INSPEKTORA w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-05-21 14:45:12
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-21 14:43:05
Ulgi za 2017 Marcin Trembowski 2018-05-21 12:19:04
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 sierpnia 2017 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-05-21 10:51:17
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 sierpnia 2017 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-05-21 10:51:09
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 sierpnia 2017 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-05-21 10:50:44
28 05 2018 - XLIV uroczysta Sesja Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-05-21 08:54:59
24 05 2018 - XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-05-21 08:54:17
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:50:54
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:50:38
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:50:29
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:50:19
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:50:06
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:49:55
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:49:43
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:49:31
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:49:19
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:49:09
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:48:58
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:48:45
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:48:36
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-18 14:46:32
INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ Wojciech Dzieliński 2018-05-18 13:13:54