herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kopernika w Wejherowie z opcjami w ramach projektu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-04 15:23:51
Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-04 15:19:04
Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-04 15:17:20
ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-04 14:53:57
ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-04 14:53:55
ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-04 14:52:50
[Zakończono] PRACOWNIK SOCJALNY - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-04-04 12:08:22
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/505/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Marcin Trembowski 2018-04-03 15:16:41
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/505/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Marcin Trembowski 2018-04-03 15:16:09
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/504/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia miasta do programu Mieszkanie Plus Marcin Trembowski 2018-04-03 15:14:58
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/503/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XXXVIII/446/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marcin Trembowski 2018-04-03 15:13:44
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/503/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XXXVIII/446/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marcin Trembowski 2018-04-03 15:13:05
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/502/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017" Marcin Trembowski 2018-04-03 15:12:01
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/501/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2017 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marcin Trembowski 2018-04-03 15:10:57
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/501/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2017 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marcin Trembowski 2018-04-03 15:10:42
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/501/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2017 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marcin Trembowski 2018-04-03 15:10:26
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/500/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Wejherowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miasta Marcin Trembowski 2018-04-03 15:09:05
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/499/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie Marcin Trembowski 2018-04-03 15:07:50
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/498/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Marcin Trembowski 2018-04-03 15:06:39
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/497/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-03 15:04:59
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/497/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-03 15:04:28
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/496/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych Marcin Trembowski 2018-04-03 15:00:51
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/496/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych Marcin Trembowski 2018-04-03 14:59:40
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/495/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych Marcin Trembowski 2018-04-03 14:59:12
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/494/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej Marcin Trembowski 2018-04-03 14:58:30
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/493/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych Marcin Trembowski 2018-04-03 14:58:01
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/493/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych Marcin Trembowski 2018-04-03 14:57:45
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/492/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Marcin Trembowski 2018-04-03 14:57:19
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/492/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Marcin Trembowski 2018-04-03 14:57:03
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/496/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych Marcin Trembowski 2018-04-03 14:51:32
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/496/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych Marcin Trembowski 2018-04-03 14:45:43
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/495/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych Marcin Trembowski 2018-04-03 14:44:34
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/494/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej Marcin Trembowski 2018-04-03 14:43:30
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/493/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych Marcin Trembowski 2018-04-03 14:42:23
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/492/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Marcin Trembowski 2018-04-03 14:41:11
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/491/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/182/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2016-2020 Marcin Trembowski 2018-04-03 14:40:08
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/490/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście część północna, w rejonie wschodniego odcinka ulicy Wałowej i rzeki Cedron Marcin Trembowski 2018-04-03 14:39:05
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/490/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście część północna, w rejonie wschodniego odcinka ulicy Wałowej i rzeki Cedron Marcin Trembowski 2018-04-03 14:38:01
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/489/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Tartaczną i Podmiejską do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo Marcin Trembowski 2018-04-03 14:35:50
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/488/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa, w rejonie zachodniej części obszaru mieszkaniowo-usługowego przy ul. Łęgowskiego Marcin Trembowski 2018-04-03 14:13:44