herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Marcin Trembowski 2017-12-27 13:06:02
Opłata od posiadania psów Marcin Trembowski 2017-12-27 13:00:15
Podatek od środków transportowych Marcin Trembowski 2017-12-27 13:00:02
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Marcin Trembowski 2017-12-27 12:59:50
Podatki od nieruchomości, leśny, rolny Marcin Trembowski 2017-12-27 12:59:33
Budżet Marcin Trembowski 2017-12-27 12:58:42
Podatki i Opłaty obowiązujące w 2018 r. Marcin Trembowski 2017-12-27 12:58:23
2018 - Budżet, Podatki, Opłaty Marcin Trembowski 2017-12-27 12:57:39
[Zakończono] KOORDYNATOR PROJEKTU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2017-12-27 12:50:49
[Zakończono] ASYSTENT RODZINY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2017-12-27 12:50:22
Dane teleadresowe Marcin Trembowski 2017-12-27 12:45:47
ZARZĄDZENIE NR 215/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2017-12-27 07:55:06
ZARZĄDZENIE NR 215/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2017-12-27 07:55:03
ZARZĄDZENIE NR 214/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2017-12-27 07:53:54
ZARZĄDZENIE NR 214/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2017-12-27 07:53:52
ZARZĄDZENIE Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2017-12-27 07:52:27
ZARZĄDZENIE Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2017-12-27 07:52:24
ZARZĄDZENIE NR 212/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2017-12-27 07:51:18
ZARZĄDZENIE NR 212/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2017-12-27 07:51:15
ZARZĄDZENIE NR 211/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa" Marcin Trembowski 2017-12-27 07:49:38
ZARZĄDZENIE NR 211/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa" Marcin Trembowski 2017-12-27 07:49:35
ZARZĄDZENIE NR 211/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa" Marcin Trembowski 2017-12-27 07:49:02
ZARZĄDZENIE NR 210/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Marcin Trembowski 2017-12-27 07:48:00
ZARZĄDZENIE NR 210/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Marcin Trembowski 2017-12-27 07:47:56
ZARZĄDZENIE NR 209/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2017-12-27 07:46:29
ZARZĄDZENIE NR 209/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2017-12-27 07:46:24
Zarządzenie Nr 208/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13.11.2017r. o zmianie Zarządzenia Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lutego 2017r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 91/2017 z dnia 29.05.2017r., Nr 115/2017 z dnia 10.07.2017r., Nr 140/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. Marcin Trembowski 2017-12-27 07:45:08
Zarządzenie Nr 208/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13.11.2017r. o zmianie Zarządzenia Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lutego 2017r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 91/2017 z dnia 29.05.2017r., Nr 115/2017 z dnia 10.07.2017r., Nr 140/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. Marcin Trembowski 2017-12-27 07:45:04
Zarządzenie Nr 206/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2017-12-27 07:43:23
Zarządzenie Nr 206/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2017-12-27 07:43:20
ZARZĄDZENIE NR 205/2017 PREZYDENT A MIAST A WEJHEROWA z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 205a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Marcin Trembowski 2017-12-27 07:32:35
ZARZĄDZENIE NR 205/2017 PREZYDENT A MIAST A WEJHEROWA z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 205a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Marcin Trembowski 2017-12-27 07:32:32
ZARZĄDZENIE NR 205/2017 PREZYDENT A MIAST A WEJHEROWA z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 205a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Marcin Trembowski 2017-12-27 07:29:16
Zarządzenie Nr 204 /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-12-27 07:26:23
Zarządzenie Nr 204 /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-12-27 07:26:21
Zarządzenie Nr 203 /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Marcin Trembowski 2017-12-27 07:25:18
Zarządzenie Nr 203 /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Marcin Trembowski 2017-12-27 07:25:16
Zarządzenie Nr 203 /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Marcin Trembowski 2017-12-27 07:25:10
Zarządzenie Nr 202/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Marcin Trembowski 2017-12-27 07:23:59
Zarządzenie Nr 202/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Marcin Trembowski 2017-12-27 07:23:57