herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-04 15:39:19
5 czerwca 2018 r. - 09:15-10:15 ul. Spacerowa, ul. Sobieskiego do ronda, deptak, Plac Jakuba Wejhera Marcin Trembowski 2018-06-04 12:50:06
5 czerwca 2018 r. - 09:15-10:15 ul. Spacerowa, ul. Sobieskiego do ronda, deptak, Plac Jakuba Wejhera Marcin Trembowski 2018-06-04 12:49:55
PRZETARG ROZSTRZYGNIETY - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Budowlanych Sebastian Bojaruniec 2018-06-04 08:42:47
ZARZĄDZENIE Nr 124/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze IV Urzędzie Miejskim IV Wejherowie. Marcin Trembowski 2018-06-01 14:04:47
Zarządzenie Nr 123/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Trembowski 2018-06-01 14:01:03
ZARZĄDZENIE Nr 122/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28.05.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Marcin Trembowski 2018-06-01 13:49:20
ZARZĄDZENIE NR 114/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 114a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018. Marcin Trembowski 2018-06-01 13:46:09
ZARZĄDZENIE NR 114/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 114a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018. Marcin Trembowski 2018-06-01 13:46:02
ZARZĄDZENIE NR 114/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 114a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018. Marcin Trembowski 2018-06-01 13:45:37
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Andrzej Fedoruk 2018-05-30 14:42:57
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" Tacjanna Bielawa 2018-05-30 14:30:56
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-30 14:30:10
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-30 14:29:17
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-30 14:27:19
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-30 14:26:27
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-30 14:25:28
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-30 14:24:56
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-30 14:24:51
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-30 14:24:38
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-30 14:24:28
[Zakończono] 2 WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA / INSPEKTORA w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym - Kancelaria Ogólna w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-05-30 14:15:49
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-05-30 13:54:40
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-05-30 13:53:13
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-05-30 13:50:32
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-05-30 13:35:53
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-05-30 13:34:17
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-05-30 13:34:07
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-05-30 13:33:59
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-05-30 13:33:50
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-05-30 13:33:21
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-30 13:31:58
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-30 13:31:34
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-05-30 12:50:02
[ZAKOŃCZONO] Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego? termin składania ofert do dnia 15 maja 2018 roku do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu) bezpośrednio w siedzibie Urzędu przy ulicy 12 Marca 195 w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo [+WYNIK] Wojciech Dzieliński 2018-05-30 12:35:20
ZARZĄDZENIE Nr 121/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w zarządzanie obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2018-05-30 11:42:36
ZARZĄDZENIE Nr 121/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w zarządzanie obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2018-05-30 11:42:26
ZARZĄDZENIE NR 120/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-05-30 11:41:36
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2018 r. w sprawie po wołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-05-30 11:41:36
118 Wojciech Dzieliński 2018-05-30 11:41:35