herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Inne Wojciech Dzieliński 2018-01-04 08:15:41
Ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze Wojciech Dzieliński 2018-01-04 08:15:36
2018r - Ogłoszenia o naborze Wojciech Dzieliński 2018-01-04 08:15:24
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Anna Ojowska - Rosa 2018-01-02 15:35:00
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Anna Ojowska - Rosa 2018-01-02 15:34:01
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Anna Ojowska - Rosa 2018-01-02 15:33:45
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Anna Ojowska - Rosa 2018-01-02 15:33:25
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Anna Ojowska - Rosa 2018-01-02 15:32:27
Informacja o udzieleniu zamówienia Anna Ojowska - Rosa 2018-01-02 10:26:47
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2017-12-31 08:59:30
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2017-12-31 08:58:56
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2017-12-30 20:19:45
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2017-12-30 20:19:14
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2017-12-30 20:18:47
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2017-12-30 20:16:31
Adaptacja lokalu na potrzeby Klubu Integracji Społecznej przy ul. Kopernika 22 w Wejherowie, w ramach projektu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? Ewa Jodłowska 2017-12-29 18:38:15
Budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa Agnieszka Szulakowska 2017-12-29 17:52:02
Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego miasta Wejherowa w 2018 r. Ewa Jodłowska 2017-12-27 15:47:18
Zarządzenie Nr 224/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27/istopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Marcin Trembowski 2017-12-27 14:51:55
Zarządzenie Nr 224/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27/istopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Marcin Trembowski 2017-12-27 14:51:49
ZARZĄDZENIE Nr 223/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27/istopada 2017 roku w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2017-12-27 14:50:37
ZARZĄDZENIE Nr 223/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27/istopada 2017 roku w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2017-12-27 14:50:34
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 221/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. Marcin Trembowski 2017-12-27 14:49:37
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 221/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. Marcin Trembowski 2017-12-27 14:49:30
ZARZĄDZENIE NR 220/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2017-12-27 14:48:26
ZARZĄDZENIE NR 220/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2017-12-27 14:48:23
ZARZĄDZENIE NR 219/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków za dań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 219a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Marcin Trembowski 2017-12-27 14:45:08
ZARZĄDZENIE NR 219/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków za dań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 219a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Marcin Trembowski 2017-12-27 14:40:19
ZARZĄDZENIE NR 219/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków za dań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 219a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Marcin Trembowski 2017-12-27 14:39:54
ZARZĄDZENIE NR 218/2017 PREZYDENT A MIAST A WEJHEROWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 218a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Marcin Trembowski 2017-12-27 14:37:31
ZARZĄDZENIE NR 218/2017 PREZYDENT A MIAST A WEJHEROWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 218a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Marcin Trembowski 2017-12-27 14:37:22
ZARZĄDZENIE NR 218/2017 PREZYDENT A MIAST A WEJHEROWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 218a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Marcin Trembowski 2017-12-27 14:36:25
ZARZĄDZENIE Nr 217/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2017 roku w .sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru tUt wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2017-12-27 14:35:14
ZARZĄDZENIE Nr 217/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2017 roku w .sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru tUt wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2017-12-27 14:35:10
ZARZĄDZENIE Nr 216/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru JW wolne stanowisko urzędnicze IV Urzędzie Miejskim IV Wejherowie. Marcin Trembowski 2017-12-27 14:32:53
ZARZĄDZENIE Nr 216/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru JW wolne stanowisko urzędnicze IV Urzędzie Miejskim IV Wejherowie. Marcin Trembowski 2017-12-27 14:32:49
Podatki od nieruchomości, leśny, rolny Marcin Trembowski 2017-12-27 13:10:03
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Marcin Trembowski 2017-12-27 13:08:56
Podatek od środków transportowych Marcin Trembowski 2017-12-27 13:06:50
Opłata od posiadania psów Marcin Trembowski 2017-12-27 13:06:21