herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 127/2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róż Marcin Trembowski 2018-06-08 23:31:23
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2018 r. w sprawie po wołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-08 23:30:55
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2018 r. w sprawie po wołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-08 23:30:50
ZARZĄDZENIE NR 120/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-08 23:28:47
ZARZĄDZENIE NR 120/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-08 23:28:42
ZARZĄDZENIE NR 126/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 126a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-06-08 23:26:17
ZARZĄDZENIE NR 126/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 126a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-06-08 23:26:12
Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Marcin Trembowski 2018-06-08 23:23:20
Zarządzenie Nr 128/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej Wojciech Dzieliński 2018-06-08 13:43:15
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2018-06-08 13:42:22
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 127/2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róż Marcin Trembowski 2018-06-08 11:01:40
Zarządzenie Nr 128/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej Marcin Trembowski 2018-06-08 11:01:29
Zarządzenie Nr 218/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-06-08 11:00:08
Zarządzenie Nr 218/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-06-08 11:00:02
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-07 13:35:42
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-07 13:35:17
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-07 13:34:59
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-07 13:34:48
Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-07 12:02:08
Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-07 12:01:28
9 czerwca 2018 r. - 11:30-14:00 wymarsz sprzed Jednostki Wojskowej w Wejherowie ulicą Sobieskiego, deptak, Plac Jakuba Wejhera Marcin Trembowski 2018-06-07 11:52:24
9 czerwca 2018 r. - 11:30-14:00 wymarsz sprzed Jednostki Wojskowej w Wejherowie ulicą Sobieskiego, deptak, Plac Jakuba Wejhera Marcin Trembowski 2018-06-07 11:52:12
Zarządzenie Nr 246/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zaldadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-06-06 11:45:14
ZARZĄDZENIE NR 126/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 126a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-06-06 11:44:56
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 127/2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róż Marcin Trembowski 2018-06-06 11:43:58
ZARZĄDZENIE NR 126/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 126a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-06-06 11:43:18
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-05 15:16:35
[Zakończono] Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-06-05 12:28:51
Zarządzenie Nr 125/2018 Prezydenta Miasta Wejherowo z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia Panu Arkadiuszowi Kraszkiewiczowi - Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych i Ekonomicznych prowadzenia spraw Miasta i udzielenia upoważnienia . Marcin Trembowski 2018-06-05 12:27:03
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-05 10:13:48
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-04 15:43:26
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-04 15:43:15
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-04 15:43:04
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-04 15:42:45
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-04 15:42:37
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-04 15:42:19
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-04 15:40:12
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-04 15:40:01
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-04 15:39:49
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-04 15:39:39