herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 244/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011-2026 Marcin Trembowski 2018-01-16 13:05:20
ZARZĄDZENIE NR 243/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zmiany Zarzqdzenia tir 228A/2011 z dnia 12.12.2011 r. o powołaniu Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-01-16 13:03:32
ZARZĄDZENIE NR 242/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu Marcin Trembowski 2018-01-16 12:56:40
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-16 09:25:20
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-16 09:25:12
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-16 09:24:53
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-16 09:23:58
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-16 09:23:39
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Szulakowska 2018-01-16 09:22:37
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Szulakowska 2018-01-16 09:22:21
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Szulakowska 2018-01-16 09:21:58
19 01 2018 - XL nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-01-15 22:55:16
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Adam Ślusałek 2018-01-15 15:27:02
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców - dokument usunięty Adam Ślusałek 2018-01-15 15:25:35
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców - dokument usunięty Adam Ślusałek 2018-01-15 15:25:26
ZARZĄDZENIE NR 225/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2018 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Marcin Trembowski 2018-01-15 09:20:02
17-01-2018 Komisja Rewizyjnej Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-01-12 14:31:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla postępowania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo" Marcin Trembowski 2018-01-11 20:14:28
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, znajdującego się w budynku nr 8a przy ul. 3 Maja w Wejherowie, o powierzchni 56,63 m2 Sebastian Bojaruniec 2018-01-11 14:46:13
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, znajdującego się w budynku nr 8a przy ul. 3 Maja w Wejherowie, o powierzchni 56,63 m2 Sebastian Bojaruniec 2018-01-11 14:45:48
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO"" Tacjanna Bielawa 2018-01-10 14:34:16
[Zakończono] PSYCHOLOG W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-01-09 15:22:51
[Zakończono] PRAWNIK W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-01-09 15:19:04
Michał Guć - Członek Zarządu Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki - w związku z wybraniem na członka Wojciech Dzieliński 2018-01-09 14:57:50
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Anna Ojowska - Rosa 2018-01-09 14:31:42
Michał Guć - Członek Zarządu Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki - w związku z wybraniem na członka Marcin Trembowski 2018-01-09 14:19:47
25-01-2018 Komisji Gospodarczej i Obrotu Nieruchomościami oraz Komisji Mieszkaniowej Marcin Trembowski 2018-01-09 11:25:16
[Zakończono] INSPEKTORA w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-09 11:21:43
[Zakończono] Inspektora/Podinspektora (branży budowlanej) w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-08 16:03:59
[Zakończono] Inspektora/Podinspektora (branży budowlanej) w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-08 16:03:35
Dane teleadresowe Marcin Trembowski 2018-01-08 15:51:15
Wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim. Wojciech Dzieliński 2018-01-08 11:29:03
Wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim. Sebastian Bojaruniec 2018-01-04 15:19:09
Wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim. Sebastian Bojaruniec 2018-01-04 13:44:26
Wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim. Sebastian Bojaruniec 2018-01-04 13:43:47
[Zakończono] INSPEKTORA w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-04 13:31:42
[Zakończono] INSPEKTORA w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-04 13:31:20
Dane teleadresowe Marcin Trembowski 2018-01-04 10:07:03
Dane teleadresowe Marcin Trembowski 2018-01-04 09:26:36
[Zakończono] Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-01-04 08:18:53