herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Miasta Wejherowa za 2017 rok - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-04-18 10:57:28
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-04-18 10:19:35
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-04-18 10:17:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, tj. dz. nr 64/4, 72/1, 72/2, 73/3, 73/14, 73/16 obr. 16. Sebastian Bojaruniec 2018-04-18 09:07:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, tj. dz. nr 64/4, 72/1, 72/2, 73/3, 73/14, 73/16 obr. 16. Sebastian Bojaruniec 2018-04-18 09:06:18
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Agnieszka Szulakowska 2018-04-17 18:34:31
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Agnieszka Szulakowska 2018-04-17 18:33:53
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Agnieszka Szulakowska 2018-04-17 18:32:04
[Zakończono] ZASTĘPCY SKARBNIKA MIASTA WEJHEROWA Marcin Trembowski 2018-04-17 15:08:39
Zarządzenie Nr 228/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 04.12.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i ZARZĄDZENIE Nr 228A/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-17 13:15:11
Zarządzenie Nr 228/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 04.12.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i ZARZĄDZENIE Nr 228A/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-17 13:13:33
Zarządzenie Nr 74/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-04-17 12:00:52
Zarządzenie Nr 74/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-04-17 12:00:49
Zarządzenie Nr 74/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-04-17 12:00:17
[Zakończono] PRACOWNIK SOCJALNY - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-04-17 11:57:54
[Zakończono] PRACOWNIK SOCJALNY - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-04-17 11:56:01
Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia : " Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" Wojciech Dzieliński 2018-04-17 11:24:30
Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Majkowskiego" z opcją Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-16 15:12:38
Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Majkowskiego" z opcją Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-16 15:12:19
Zarządzenie Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-16 12:37:39
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-16 10:29:33
Oferta Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na Koncert Towarzystwa Śpiewaczego dla mieszkańców ziemi wejherowskiej. Wojciech Dzieliński 2018-04-16 10:07:09
Remont chodnika w ul. Inwalidów Wojennych w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2018-04-13 19:05:46
Remont chodnika w ul. Inwalidów Wojennych w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2018-04-13 18:59:56
Dane teleadresowe Marcin Trembowski 2018-04-13 13:01:06
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kopernika w Wejherowie z opcjami w ramach projektu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-13 12:54:13
Zarządzenie Nr 75/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania książek z księgozbioru Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-13 10:39:47
Zarządzenie Nr 75/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania książek z księgozbioru Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-13 10:39:45
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2018-04-13 09:53:22
Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Majkowskiego" z opcją Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-12 10:22:29
Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Majkowskiego" z opcją Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-12 10:20:16
Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Majkowskiego" z opcją Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-12 10:18:11
Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Majkowskiego" z opcją Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-12 10:17:57
Zarządzenie Nr 76/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszen ia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia Marcin Trembowski 2018-04-12 07:22:12
Zarządzenie Nr 77/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia Marcin Trembowski 2018-04-12 07:22:01
Zarządzenie Nr 76/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszen ia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia Marcin Trembowski 2018-04-12 07:20:41
ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.04.2018 r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. ,,Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina" Marcin Trembowski 2018-04-12 07:19:55
Zarządzenie Nr 74/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-04-12 07:19:54
Zarządzenie Nr 75/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania książek z księgozbioru Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-12 07:19:53
Zarządzenie Nr 75/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania książek z księgozbioru Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-12 07:19:51