herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 83/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.04.2018r. o zmianie Zarządzenia Nr 84/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:38:25
ZARZĄDZENIE NR 71 / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:37:11
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 79a / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 45/2018 z dnia 26.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:34:31
Zarządzenie Nr 81/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:34:29
ZARZĄDZENIE Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:34:29
Zarządzenie Nr 83/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.04.2018r. o zmianie Zarządzenia Nr 84/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:34:27
Zarządzenie Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:34:27
Zarządzenie Nr 84/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.04.2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr 19/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 56/2018 z dnia 12.03.2018r., Nr 67/2018 z dnia 26.03.2018r., w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:34:26
ZARZĄDZENIE NR 86/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla Projektu pn.: ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:34:25
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowo ści oraz planów kont dla budżetu Gminy Miasta Wejherowa oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:34:24
ZARZĄDZENIE NR 87/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 roku W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI ZRZESZENIU KASZUBSKO - POMORSKIEMU ODDZIAŁ WEJHEROWO, W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:34:20
ZARZĄDZENIE NR 86/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla Projektu pn.: ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:33:55
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowo ści oraz planów kont dla budżetu Gminy Miasta Wejherowa oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:33:51
Zarządzenie Nr 84/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.04.2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr 19/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 56/2018 z dnia 12.03.2018r., Nr 67/2018 z dnia 26.03.2018r., w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:33:44
Zarządzenie Nr 83/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.04.2018r. o zmianie Zarządzenia Nr 84/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:33:39
Zarządzenie Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:33:34
Zarządzenie Nr 81/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:33:29
ZARZĄDZENIE Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:33:23
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 79a / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 45/2018 z dnia 26.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:33:17
26-04-2018 Komisja Gospodarcza i Obrotu Nieruchomościami Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:31:23
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" Tacjanna Bielawa 2018-04-24 09:39:23
[Zakończono] 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE PODINSPEKTORA w Zespole ds. ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-23 14:37:37
25-04-2018 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-23 14:35:14
25-04-2018 Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-23 14:35:04
Beata Rutkiewicz Wojciech Dzieliński 2018-04-23 13:35:33
Arkadiusz Kraszkiewicz Wojciech Dzieliński 2018-04-23 13:35:07
25-04-2018 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-21 09:18:09
26 04 2018 - XLII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-21 09:16:40
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kopernika w Wejherowie z opcjami w ramach projektu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-19 15:19:26
Wojciech Dzieliński 2018-04-19 14:53:39
Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Majkowskiego" z opcją Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-19 14:28:07
Osiągnięte przez Gminę Miasta Wejherowa w 2017 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Marcin Trembowski 2018-04-18 13:50:42
Osiągnięte przez Gminę Miasta Wejherowa w 2016 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Marcin Trembowski 2018-04-18 13:49:34
Roczna analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Gminy Miasta Wejherowa za 2017 rok Marcin Trembowski 2018-04-18 13:34:52
Roczna analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Gminy Miasta Wejherowa za 2017 rok Marcin Trembowski 2018-04-18 13:28:34
Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Miasta Wejherowa za 2017 rok - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-04-18 13:27:14
Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Miasta Wejherowa za 2017 rok - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-04-18 13:27:11
OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej ul. Staromłyńskiej wraz z budową rurociągu teletechnicznego, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej na terenie Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-04-18 11:57:10
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-04-18 11:33:48
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034 Anna Ojowska - Rosa 2018-04-18 11:19:06