herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-18 16:05:28
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-18 16:05:19
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-18 16:05:11
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-18 16:03:25
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-18 15:20:46
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-18 15:20:31
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-18 15:19:55
22-06-2018 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-06-16 17:01:08
29 06 2018 - XLV zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-06-16 11:22:18
29 06 2018 - XLV zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-06-16 11:20:07
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-15 08:25:19
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-15 07:37:00
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" Tacjanna Bielawa 2018-06-13 15:03:18
18.06.2018 r. - godz. 16.00-17.45 plac Jakuba Wejhera w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-06-13 13:02:16
18.06.2018 r. - godz. 16.00-17.45 plac Jakuba Wejhera w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-06-13 13:02:06
Zarządzenie Nr 135/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-06-13 11:51:58
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-13 11:51:04
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-13 11:50:53
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-13 11:50:32
Zarządzenie Nr 134/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-06-13 11:50:13
WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Marcin Trembowski 2018-06-13 11:47:53
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Adam Ślusałek 2018-06-13 09:12:46
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. - dokument usunięty Adam Ślusałek 2018-06-13 09:10:29
ZARZĄDZENIE Nr 124/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze IV Urzędzie Miejskim IV Wejherowie. Marcin Trembowski 2018-06-13 09:08:14
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. - dokument usunięty Adam Ślusałek 2018-06-13 09:07:51
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. - dokument usunięty Adam Ślusałek 2018-06-13 09:07:22
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. - dokument usunięty Adam Ślusałek 2018-06-13 09:07:09
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-13 08:42:06
26-06-2018 Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-06-12 21:38:47
26-06-2018 Komisja Gospodarcza i Obrotu Nieruchomościami Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-06-12 21:37:49
22-03-2016 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-06-12 21:36:38
Zarządzenie nr 133/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Marcin Trembowski 2018-06-12 21:36:19
ZARZĄDZENIE Nr 132/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-06-12 21:34:55
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 131/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Marcin Trembowski 2018-06-12 12:55:45
ZARZĄDZENIE NR 130/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-12 12:54:30
ZARZĄDZENIE NR 130/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-12 12:54:27
ZARZĄDZENIE Nr 129/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-06-12 12:54:18
ZARZĄDZENIE NR 92 / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-08 23:33:32
ZARZĄDZENIE NR 92 / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-08 23:33:22
ZARZĄDZENIE NR 126/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 126a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-06-08 23:31:37