herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Szulakowska 2018-01-18 10:04:13
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Szulakowska 2018-01-18 10:04:03
Zarządzenie Nr 7/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych Marcin Trembowski 2018-01-17 22:18:18
Zarządzenie Nr 9/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia Marcin Trembowski 2018-01-17 22:17:57
Zarządzenie nr 8/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Marcin Trembowski 2018-01-17 22:16:32
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, znajdującego się w budynku nr 8a przy ul. 3 Maja w Wejherowie, o powierzchni 56,63 m2 Sebastian Bojaruniec 2018-01-17 14:25:05
ZARZĄDZENIE Nr. 234/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2018-01-17 14:21:15
ZARZĄDZENIE Nr 233/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2018-01-17 14:19:44
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 232/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera. Wojciech Dzieliński 2018-01-17 14:18:41
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 231/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera. Wojciech Dzieliński 2018-01-17 14:16:30
Zarządzenie Nr 230a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. Wojciech Dzieliński 2018-01-17 14:15:15
ZARZĄDZENIE NR 230/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 Wojciech Dzieliński 2018-01-17 14:14:30
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do zbycia. Adam Ślusałek 2018-01-17 13:42:11
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do zbycia. - dokument usunięty Adam Ślusałek 2018-01-17 13:38:29
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do zbycia. - dokument usunięty Adam Ślusałek 2018-01-17 13:37:36
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do zbycia. - dokument usunięty Adam Ślusałek 2018-01-17 13:32:50
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do zbycia. - dokument usunięty Adam Ślusałek 2018-01-17 13:31:32
Zarządzenie nr 229/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do sporządzenia projektu zmiany Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-01-17 12:26:16
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie wschodniego odcinka ul. Wałowej i rzeki Cedron Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-01-17 12:12:33
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie wschodniego odcinka ul. Wałowej i rzeki Cedron Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-01-17 12:11:47
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie wschodniego odcinka ul. Wałowej i rzeki Cedron Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-01-17 12:10:34
Zarządzenie Nr 228/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 04.12.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Wojciech Dzieliński 2018-01-17 12:09:53
Zarządzenie 227/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Wojciech Dzieliński 2018-01-17 12:08:27
Zarządzenie Nr 226/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Wojciech Dzieliński 2018-01-17 12:06:15
Zarządzenie Nr 7/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych Wojciech Dzieliński 2018-01-17 11:59:28
Zarządzenie Nr 6a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok. Wojciech Dzieliński 2018-01-17 11:58:44
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Wojciech Dzieliński 2018-01-17 11:48:40
Zarządzenie Nr 5/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących Wojciech Dzieliński 2018-01-17 11:48:04
Zarządzenie Nr 4/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2018 Wojciech Dzieliński 2018-01-17 11:38:01
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 3/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. Wojciech Dzieliński 2018-01-17 11:36:56
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 3/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. Wojciech Dzieliński 2018-01-17 11:36:54
Zarządzenie Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok. Wojciech Dzieliński 2018-01-17 11:35:33
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-01-17 11:33:26
2018r. Wojciech Dzieliński 2018-01-17 11:31:34
18-01-2018 Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-01-16 14:54:55
OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej ul. Staromłyńskiej wraz z budową rurociągu teletechnicznego, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej , gazowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej na terenie Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-01-16 14:53:08
OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej ul. Staromłyńskiej wraz z budową rurociągu teletechnicznego, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej , gazowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej na terenie Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-01-16 14:52:39
Zarządzenie Nr 246/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zaldadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-16 13:09:10
Zarządzenie Nr 246/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zaldadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-16 13:08:51
Zarządzenie Nr 245 /2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 152/2008 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 lipca 2008 roku Marcin Trembowski 2018-01-16 13:07:57