herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 237/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 Wojciech Dzieliński 2018-01-22 16:20:38
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Szulakowska 2018-01-22 14:47:27
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Szulakowska 2018-01-22 14:46:51
ZARZĄDZENIE NR 236/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-01-22 13:21:35
ZARZĄDZENIE NR 235/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-01-22 13:20:36
Zarządzenie Nr 222/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa N Wojciech Dzieliński 2018-01-22 13:19:02
Zarządzenie Nr 222/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa N Wojciech Dzieliński 2018-01-22 13:18:59
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 3/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. Wojciech Dzieliński 2018-01-22 13:17:43
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-20 12:13:02
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-20 12:11:10
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-20 12:10:25
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-19 15:36:15
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-19 15:36:01
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-19 15:32:05
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-19 15:27:50
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-19 15:27:27
[Zakończono] Inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-19 14:49:58
UCHWAŁA Nr VIIk/XL/471/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2018-01-19 14:00:18
UCHWAŁA Nr VIIk/XL/471/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2018-01-19 13:56:05
UCHWAŁA Nr VIIk/XL/470/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-01-19 13:55:06
UCHWAŁA Nr VIIk/XL/469/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-01-19 13:54:09
UCHWAŁA Nr VIIk/XL/468/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Wojciech Dzieliński 2018-01-19 13:51:22
XL Sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2018 r Wojciech Dzieliński 2018-01-19 13:47:53
[Zakończono] Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-01-19 11:15:01
[Zakończono] PSYCHOLOG W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Wojciech Dzieliński 2018-01-19 11:12:03
[Zakończono] PRAWNIK W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Wojciech Dzieliński 2018-01-19 11:11:37
Anna Ojowska - Rosa 2018-01-18 15:34:55
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. Anna Ojowska - Rosa 2018-01-18 15:33:37
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Marcin Trembowski 2018-01-18 14:56:18
Zarządzenie nr 10/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej z odzieży roboczej pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-18 14:54:42
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do użyczenia. Adam Ślusałek 2018-01-18 13:47:11
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do użyczenia. Adam Ślusałek 2018-01-18 13:46:39
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-18 10:07:50
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-18 10:07:43
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-18 10:07:00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-18 10:05:56
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-18 10:05:43
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-18 10:05:29
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-18 10:05:17
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Szulakowska 2018-01-18 10:04:30