herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kopernika w Wejherowie z opcjami w ramach projektu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-07 14:56:30
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Wejherowie przy ul. Budowlanych Sebastian Bojaruniec 2018-05-07 09:41:26
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A . Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej". Marcin Trembowski 2018-05-04 15:01:38
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A . Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej". Marcin Trembowski 2018-05-04 15:01:19
Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej Marcin Trembowski 2018-05-04 13:20:58
Remont chodnika w ul. Inwalidów Wojennych w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-04-30 13:35:24
Zarządzenie Nr 94/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie powolania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wejherowie Robert Pienczk 2018-04-30 12:56:42
Referenta w Dziale Pomocy Środowiskowej - Sekcja Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Marcin Trembowski 2018-04-30 12:13:51
Zarządzenie Nr 94/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie powolania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-28 09:12:19
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowo ści oraz planów kont dla budżetu Gminy Miasta Wejherowa oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-28 09:10:37
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowo ści oraz planów kont dla budżetu Gminy Miasta Wejherowa oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-28 09:10:32
Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-27 14:46:03
Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina Bartosz Janaszkiewicz 2018-04-27 14:39:25
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajmu, na rzecz dotychczasowego najemcy. Adam Ślusałek 2018-04-27 13:59:06
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018, Zarządzenie Nr 93a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Zarządzenie Nr 93b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-04-25 22:56:06
91 Marcin Trembowski 2018-04-25 22:54:15
92 Marcin Trembowski 2018-04-25 22:54:13
Zarządzenie 90/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie 90a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Marcin Trembowski 2018-04-25 22:54:12
92 Marcin Trembowski 2018-04-25 22:54:08
91 Marcin Trembowski 2018-04-25 22:54:00
Zarządzenie 90/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie 90a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Marcin Trembowski 2018-04-25 22:53:53
Zarządzenie 89/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji dla przedszkoli na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-04-25 22:53:43
Zarządzenie Nr 88/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-25 22:51:30
Remont chodnika w ul. Inwalidów Wojennych w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2018-04-25 15:58:38
Remont chodnika w ul. Inwalidów Wojennych w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2018-04-25 15:58:27
Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok Marcin Trembowski 2018-04-25 13:37:20
242 Marcin Trembowski 2018-04-25 13:34:43
242 Marcin Trembowski 2018-04-25 13:34:39
[Zakończono] ASYSTENT RODZINY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-04-25 13:29:23
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Adam Ślusałek 2018-04-25 08:21:37
2 WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA / INSPEKTORA w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym - Kancelaria Ogólna w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-04-24 14:36:20
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego? termin składania ofert do dnia 15 maja 2018 roku do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu) bezpośrednio w siedzibie Urzędu przy ulicy 12 Marca 195 w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherow Marcin Trembowski 2018-04-24 14:23:57
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego? termin składania ofert do dnia 15 maja 2018 roku do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu) bezpośrednio w siedzibie Urzędu przy ulicy 12 Marca 195 w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherow Marcin Trembowski 2018-04-24 14:23:38
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego? termin składania ofert do dnia 15 maja 2018 roku do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu) bezpośrednio w siedzibie Urzędu przy ulicy 12 Marca 195 w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherow Marcin Trembowski 2018-04-24 14:23:15
Zarządzenie nr 54/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia ?Diagnozy stanu edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasta Wejherowa" Marcin Trembowski 2018-04-24 14:18:37
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 3/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:40:55
ZARZĄDZENIE NR 71 / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:40:26
Zarządzenie Nr 84/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.04.2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr 19/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 56/2018 z dnia 12.03.2018r., Nr 67/2018 z dnia 26.03.2018r., w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:39:45
Zarządzenie Nr 84/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.04.2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr 19/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 56/2018 z dnia 12.03.2018r., Nr 67/2018 z dnia 26.03.2018r., w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:39:34
Zarządzenie Nr 83/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.04.2018r. o zmianie Zarządzenia Nr 84/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Wojciech Dzieliński 2018-04-24 12:38:45