herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
147 Marcin Trembowski 2018-07-01 22:39:00
147 Marcin Trembowski 2018-07-01 22:38:58
143 Marcin Trembowski 2018-07-01 22:38:47
ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-07-01 22:38:41
ZARZĄDZENIE NR 146/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Miasta Wejherowa w Stowarzyszeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Zdrowa Rodzina- Zdrowa Gmina" Marcin Trembowski 2018-06-28 14:38:14
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 145/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. Marcin Trembowski 2018-06-28 14:35:12
Zarządzenie Nr 144/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-06-28 14:33:53
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres od 5 do 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 134,83 m2, znajdującego się w budynku przy Pl.J.Wejhera 3 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia apteki. Adam Ślusałek 2018-06-28 14:25:19
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres od 5 do 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 134,83 m2, znajdującego się w budynku przy Pl.J.Wejhera 3 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia apteki. Adam Ślusałek 2018-06-28 14:24:45
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres od 5 do 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 61,50 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Św. Jacka 8 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Adam Ślusałek 2018-06-28 14:22:31
143 Marcin Trembowski 2018-06-28 14:22:15
143 Marcin Trembowski 2018-06-28 14:22:07
ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-06-28 14:21:56
PRZETARG ROZSTRZYGNIETY -Drugi przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres od 5 do 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 60,00 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 7 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2018-06-28 14:19:35
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 35,00 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Harcerskiej 10 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia zakładu szewskiego. Adam Ślusałek 2018-06-28 14:18:08
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres od 5 do 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 333,31 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 231 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2018-06-28 14:16:37
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres od 5 do 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 55,40 m2, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 179 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2018-06-28 14:14:28
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 37,46 m2, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 250 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności związanej z promocją regionu i kultury kaszubskiej.. Adam Ślusałek 2018-06-28 14:12:47
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres od 5 do 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 59,79 m2, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia sklepu kosmetyczno-chemicznego. Adam Ślusałek 2018-06-28 14:10:55
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 33,13 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 10/12 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności związanej z promocją regionu i kultury kaszubskiej. Adam Ślusałek 2018-06-28 14:06:19
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 33,13 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 10/12 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności związanej z promocją regionu i kultury kaszubskiej. Adam Ślusałek 2018-06-28 14:06:02
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 33,13 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 10/12 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności związanej z promocją regionu i kultury kaszubskiej. Adam Ślusałek 2018-06-28 14:04:48
[Zakończono] Inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Marcin Trembowski 2018-06-28 14:00:54
Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-06-28 12:54:08
Bogdan Tokłowicz - Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-06-28 12:47:28
Oświadczenia Majątkowe Radnych za 2017r. Wojciech Dzieliński 2018-06-28 12:46:43
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami: I Brygady Pancernej WP, Tartaczną i Budowlanych Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-06-27 10:14:34
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami: I Brygady Pancernej WP, Tartaczną i Budowlanych Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-06-27 10:13:10
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami: I Brygady Pancernej WP, Tartaczną i Budowlanych Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-06-27 10:12:40
ZARZĄDZENIE NR 140/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-26 22:41:17
ZARZĄDZENIE NR 140/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-26 22:41:11
ZARZĄDZENIE NR 139/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-26 22:39:16
ZARZĄDZENIE NR 139/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-26 22:39:13
ZARZĄDZENIE NR 139/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-26 22:38:52
ZARZĄDZENIE NR 138/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-26 22:37:01
ZARZĄDZENIE NR 138/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-26 22:36:56
ZARZĄDZENIE NR 130/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-26 22:35:19
ZARZĄDZENIE NR 130/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-26 22:35:11
ZARZĄDZENIE NR 126/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 126a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-06-26 22:32:48
ZARZĄDZENIE NR 63/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-06-26 22:31:33