herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w drogach gminnych miasta Wejherowa w 2018 roku ? ul. Gryfa Pomorskiego Agnieszka Szulakowska 2018-01-26 13:44:40
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PURLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-01-26 13:44:16
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PURLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-01-26 13:39:36
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PURLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-01-26 13:39:34
[Zakończono] Inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-01-26 09:45:17
[Zakończono] Inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-01-26 09:44:35
[Zakończono] Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-01-26 09:43:23
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2018-01-26 08:50:46
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2018-01-26 08:50:10
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, znajdującego się w budynku nr 8a przy ul. 3 Maja w Wejherowie, o powierzchni 56,63 m2 Sebastian Bojaruniec 2018-01-25 14:45:17
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, znajdującego się w budynku nr 8a przy ul. 3 Maja w Wejherowie, o powierzchni 56,63 m2 Sebastian Bojaruniec 2018-01-25 14:45:06
Przetargi 2018 r. Sebastian Bojaruniec 2018-01-25 14:44:39
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-24 17:05:08
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-24 17:04:47
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami Agnieszka Szulakowska 2018-01-24 17:02:33
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Szulakowska 2018-01-24 17:01:31
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Szulakowska 2018-01-24 17:00:03
[Zakończono] Inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-24 11:35:40
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-01-24 10:42:50
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-01-24 10:41:40
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-01-24 10:34:51
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-01-24 10:34:07
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. Wojciech Dzieliński 2018-01-24 07:51:18
Zarządzenie nr 12/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miajskiego w Wejherowie na 2018 rok Marcin Trembowski 2018-01-23 21:36:25
Zarządzenie nr 13/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie "Planu działania" i "Planu sprawdzeń" Administratora Bezpieczeństwa Informacji na 2018 rok Marcin Trembowski 2018-01-23 21:31:19
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2018 r. Marcin Trembowski 2018-01-23 21:19:43
Zarządzenie nr 15/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2018 dla przedszkoli i szkół podstawowych, które prowadzą oddziały przedszkolne Marcin Trembowski 2018-01-23 21:17:23
Zarządzenie nr 15/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2018 dla przedszkoli i szkół podstawowych, które prowadzą oddziały przedszkolne Marcin Trembowski 2018-01-23 21:14:16
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2018 r. Marcin Trembowski 2018-01-23 21:14:08
Zarządzenie nr 13/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie "Planu działania" i "Planu sprawdzeń" Administratora Bezpieczeństwa Informacji na 2018 rok Marcin Trembowski 2018-01-23 21:14:00
Zarządzenie nr 12/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miajskiego w Wejherowie na 2018 rok Marcin Trembowski 2018-01-23 21:13:51
[Zakończono] Inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-23 14:34:15
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 dla przedszkoli i szkół podstawowych, które prowadzą oddziały przedszkolne Marcin Trembowski 2018-01-23 14:32:12
Zarządzenie Nr 4/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-01-23 12:31:14
Zarządzenie Nr 241/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. Wojciech Dzieliński 2018-01-22 16:29:33
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 240/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2018-01-22 16:29:12
ZARZĄDZENIE nr 239/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.12.2017 r. w sprawie: przekazania danych do planu zamówień publicznych na rok 2018 N Wojciech Dzieliński 2018-01-22 16:27:35
ZARZĄDZENIE NR 238/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Wojciech Dzieliński 2018-01-22 16:24:24
Zarządzenie Nr 237a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. Wojciech Dzieliński 2018-01-22 16:23:04
ZARZĄDZENIE NR 237/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 Wojciech Dzieliński 2018-01-22 16:21:23