herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Izabela Noetzel - Zastępca Skarbnika Miasta Wojciech Dzieliński 2018-05-10 08:29:43
Izabela Noetzel - Zastepca Skarbnika Miasta - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2018-05-10 08:29:25
Izabela Noetzel - Zastepca Skarbnika Miasta - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2018-05-10 08:29:18
Marzena Ćwiklińska - Skarbnik Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-05-10 08:26:25
Oświadczenia na koniec 2017r. Wojciech Dzieliński 2018-05-10 08:25:10
Oświadczenia na koniec 2017r. Wojciech Dzieliński 2018-05-10 08:25:04
Oświadczenia na koniec 2017r. Wojciech Dzieliński 2018-05-10 08:24:48
Marzena Ćwiklińska - w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnik Miasta Wejherowa ( wraz z korektą ) Wojciech Dzieliński 2018-05-10 08:23:45
Zarządzenie Nr 97/2018 Prezydenta Miasta W;jherowa z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany Marcin Trembowski 2018-05-09 22:08:29
Zarządzenie Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdania finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017 Marcin Trembowski 2018-05-09 21:47:18
Zarządzenie Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdania finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017 Marcin Trembowski 2018-05-09 21:46:54
Zarządzenie Nr 95a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-05-09 21:45:28
ZARZĄDZENIE NR 95/2018 PREZYDENT A MIAST A WEJHEROWA z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-05-09 21:44:08
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018, Zarządzenie Nr 93a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Zarządzenie Nr 93b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-05-09 21:42:34
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018, Zarządzenie Nr 93a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Zarządzenie Nr 93b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-05-09 21:42:01
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018, Zarządzenie Nr 93a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Zarządzenie Nr 93b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-05-09 21:40:56
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018, Zarządzenie Nr 93a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Zarządzenie Nr 93b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-05-09 21:39:32
ZARZĄDZENIE NR 86/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla Projektu pn.: ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" Marcin Trembowski 2018-05-09 21:36:04
ZARZĄDZENIE NR 86/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla Projektu pn.: ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" Marcin Trembowski 2018-05-09 21:35:37
15-05-2018 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-05-09 21:30:36
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do zamiany. Adam Ślusałek 2018-05-09 15:12:56
ZBYCIE - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Sebastian Bojaruniec 2018-05-09 15:08:57
Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Majkowskiego" z opcją Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-09 15:07:40
Informacje kwartalne z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku Marcin Trembowski 2018-05-09 08:14:11
Informacje kwartalne z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-05-09 08:12:07
Informacje kwartalne z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-05-09 08:11:55
Informacje kwartalne z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-05-09 08:11:33
Informacje kwartalne z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-05-09 08:10:01
Informacje kwartalne z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-05-09 08:09:27
Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo Wojciech Dzieliński 2018-05-09 08:07:35
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot zadania pod nazwą " Rozbudowa skrzyzowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2018-05-09 07:43:32
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2018-05-08 13:24:06
Wojciech Dzieliński 2018-05-08 13:21:14
22-05-2018 Komisji Gospodarczej i Obrotu Nieruchomościami, Komisja Mieszkaniowa, Komisja Budżetu i finansów, Komisja Spraw Komunalnych Marcin Trembowski 2018-05-08 11:07:37
Zarządzenie Nr 88/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-05-07 16:54:45
28 05 2018 - XLIV uroczysta Sesja Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-05-07 16:52:57
Wojciech Dzieliński 2018-05-07 16:24:19
Oferta Inwestycyjna Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-05-07 16:20:33
Petycja - " Utworzenie miejskiego gabinetu ginekologicznego" Wojciech Dzieliński 2018-05-07 16:16:24
Petycja - " Utworzenie miejskiego gabinetu ginekologicznego" Wojciech Dzieliński 2018-05-07 16:16:01