herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 33/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu powypadkowego 2018-02-13 14:14
ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2018-02-12 14:11
ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2018-02-12 14:10
Zarządzenie Nr 30/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie realizacji zaleceń Wojewody Pomorskiego zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym znak: WK-1.431.59.2017.BS z dnia 25.01.2018 roku, w zakresie załatwiania w Urzędzie Miejskim w Wejherowie skarg i wniosków 2018-02-12 14:07
ZARZĄDZENlE NR 29/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-02-12 14:04
Zarządzenie Nr 28/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2018-02-09 09:19
Zarządzenie Nr 27/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05-02-2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Fiat Doblo typ: 263, 1598 ccm. 77KwW. 2018-02-09 09:18
ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 luty 2018r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-02-09 09:16
Zarządzenie Nr 25/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 02.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie miasta Wejherowa procedury budżetu obywatelskiego w 2018 roku. 2018-02-09 09:14
Zarządzenie Nr 24/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2018-02-13 15:13
Zarządzenie Nr 23/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej 2018-02-06 12:19
Zarządzenie Nr 22a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-02-13 14:38
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadali z zakresu administracji rządowej na rok 2018 2018-02-06 09:38
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU 2018-01-29 08:22
Zarządzenie Nr 20/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze aportu 2018-01-26 22:01
Zarządzenie Nr 19/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22.01.2018r. o zmianie Zarządzenia Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lutego 2017r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 9112017 z dnia 29.05.2017r., Nr 115/2017 z dnia 10.07.2017r., Nr 140/2017 z dnia 21.08.2017r., nr 208/2017 z dnia 13.11.2017r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2018-01-26 21:58
Zarządzenie Nr 18/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22.01.2018r. o zmianie Zarządzenia Nr 322/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.12.2009 r., w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2018-01-26 21:56
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu przygotowującego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2018-01-26 21:54
Zarządzenie Nr 16/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej 2018-01-26 21:51
Zarządzenie nr 15/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2018 dla przedszkoli i szkół podstawowych, które prowadzą oddziały przedszkolne 2018-01-23 21:17
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2018 r. 2018-01-26 21:49
Zarządzenie nr 13/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie "Planu działania" i "Planu sprawdzeń" Administratora Bezpieczeństwa Informacji na 2018 rok 2018-01-23 21:31
Zarządzenie nr 12/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miajskiego w Wejherowie na 2018 rok 2018-01-23 21:36
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2018-01-18 14:56
Zarządzenie nr 10/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej z odzieży roboczej pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2018-01-18 14:54
Zarządzenie Nr 9/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2018-01-17 22:17
Zarządzenie nr 8/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2018-01-17 22:16
Zarządzenie Nr 7/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych 2018-01-17 22:18
Zarządzenie Nr 6a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok. 2018-01-17 11:58
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 2018-01-17 11:48
Zarządzenie Nr 5/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 2018-01-17 11:48
Zarządzenie Nr 4/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2018 2018-01-23 12:31
Zarządzenie Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok. 2018-01-17 11:35
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-02-06 12:25