herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbędnymi przyłączami mediów, w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie

Wejherowo, 7 września 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Prezydent Miasta Wejherowa

 

zawiadamia, że:

 

tut. organ zebrał wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbędnymi przyłączami mediów, w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie planowanego do realizacji na terenie działek nr 234, 232/2, 233/2, 232/3, 225/2, 250/3 obręb 16 i działki nr 15/4 obręb 18 przy ul. Strzeleckiej i Kalwaryjskiej w Wejherowie, wszczętej na wniosek Gminy Miasto Wejherowo Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo reprezentowanej przez Wiesława Pierzchałę. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 6 października 2017 r.

 

Z całością dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ul. 12. Marca 195 pok. 104 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. W terminie do dnia 26.09.2017 r. Strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tacjanna Bielawa 07-09-2017 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Tacjanna Bielawa 07-09-2017 12:30