herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbędnymi przyłączami mediów, w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie

Wejherowo, 11 sierpnia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) Prezydent Miasta Wejherowa

 

 

zawiadamia, że:

 

  • wydał postanowienie z dnia 11 sierpnia 2017r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbędnymi przyłączami mediów, w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie planowanego do realizacji na terenie działek nr 234, 232/2, 233/2, 232/3, 225/2, 250/3 obręb 16 i działki nr 15/4 obręb 18 przy ul. Strzeleckiej i Kalwaryjskiej w Wejherowie w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Miasto Wejherowo Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo reprezentowanej przez Wiesława Pierzchałę.

 

 

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ul. 12.Marca 195 p. 104 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Na postanowienie nie służy Stronie zażalenie.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tacjanna Bielawa 11-08-2017 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2017 13:57