herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Zarządzenie Nr 126/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 lipca 2017 roku o wykonywaniu uchwały Nr Vllk/:XXXIV/38112017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 rolm w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Wejherowa.