herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 193/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 grudnia 2014 roku. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-02-03 10:02
Zarządzenie Nr 192/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Miasta Wejherowa oraz ustalenia okręgów wyborczych i kalendarza wyborczego dla wyborów zarządzonych na dzień 15 marca 2015 roku 2015-02-03 10:01
ZARZĄDZENIE NR 191/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-02-03 09:59
Zarządzenie Nr 190/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2015-02-03 09:17
Zarządzenie Nr 189/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Miasta Wejherowa na rok 2015. 2015-02-03 08:47
ZARZĄDZENIE NR 188/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2015 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-02-03 08:45
Zarządzenie Nr 187/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2015-02-03 08:26
Zarządzenie Nr 186/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2015-02-03 08:25
ZARZĄDZENIE Nr 185/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 grudzień 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-02-03 08:10
ZARZĄDZENIE Nr 184/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 15.12.2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2015-02-03 08:09
ZARZĄDZENIE NR 183/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-02-03 08:07
ZARZĄDZENIE Nr 182/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 grudzień 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-02-03 08:05
ZARZĄDZENIE Nr 181/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 grudzień 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-02-03 08:01
ZARZĄDZENIE NR 180 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "FORNITEX" Sp. z o.o. w likwidacji 2015-02-03 08:01
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 179/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa kmdr Romana Krefta 2015-02-03 07:58
Zarządzenie Nr 178/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2015-02-03 07:57
ZARZĄDZENIE NR 177/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.12.2014 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 168/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-01-30 13:41
ZARZĄDZENIE NR 176/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.12.2014 r. w sprawie: przekazania danych do planu zamówień publicznych na rok 2015 2015-01-30 13:39
Zarządzenie Nr 175/2014r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1 grudnia 2014r. o zmianie Zarządzenia nr 115/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2015-01-30 13:37
ZARZĄDZENIE Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania ławek i koszy znajdujących się przy ulicy Parkowej w Wejherowie w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2015-01-30 13:36
ZARZĄDZENIE Nr 173/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-01-30 13:35
ZARZĄDZENIE Nr 172/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-01-30 13:33
ZARZĄDZENIE 171/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2014 roku. w sprawie odwołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa. 2015-01-30 13:30
ZARZĄDZENIE Nr 170A/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia jLPiŚń^. 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2015-01-30 13:32
ZARZĄDZENIE Nr 170/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.12.2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2015-01-30 13:27
ZARZĄDZENIE NR 169/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-01-30 13:25
ZARZĄDZENIE NR 168/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-01-30 13:24
ZARZĄDZENIE NR 167/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-01-30 13:22
Zarządzenie Nr 166/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.11.2014 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2015-01-30 13:21
ZARZĄDZENIE NR 165/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-01-30 13:20
Zarządzenie Nr 164/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2015-01-30 13:18
ZARZĄDZENIE Nr 162/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2015-01-30 13:13
ZARZĄDZENIE Nr 161a/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-01-30 13:12
Zarządzenie Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2015-01-30 13:11
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 160/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Janusza Różalskiego 2015-01-30 13:10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 159/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w Gdyni 2015-01-30 13:08
ZARZĄDZENIE 158a/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-01-30 13:07
Zarzqdzenie Nr 158/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.11.2014r dotyczy zmiany zarzqdzenia nr 109/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy flnansowej uczniom na zakup podręcznikow i materiałów edukacyjnych 2014-11-24 12:08
ZARZĄDZENIE NR 157/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-01-30 13:06
Zarządzenie Nr 156/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 2014-11-24 12:05
Zarządzenie Nr 155/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2014-11-24 12:04
ZARZĄDZENIE NR 154/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12.11.2014r. w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn. ?Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim". 2014-11-24 12:01
ZARZĄDZENIE Nr 153/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2014-11-24 11:59
ZARZĄDZENIE Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-11-24 11:57
ZARZĄDZENIE Nr 151/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-11-24 11:55
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 150/2014 z dnia 03 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-11-24 11:54
Zarządzenie Nr 148/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2014-11-24 11:47
ZARZĄDZENIE NR 147a/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-24 11:44
Zarządzenie Nr 146/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2014-11-24 11:42
ZARZĄDZENIE NR 145/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.10.2014 r. w utworzenia systemu dyżurów na terenie miasta Wejherowa 2014-11-24 11:41
ZARZĄDZENIE Nr 144/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2014r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Akcji Zimowej w Wejherowie 2014-11-24 11:36
ZARZĄDZENIE Nr 143/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-11-24 11:34
ZARZĄDZENIE NR 142a/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-24 11:33
Zarządzenie Nr 142/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej. 2014-11-24 11:31
ZARZĄDZENIE NR 141b/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-24 11:31
ZARZĄDZENIE NR 141a/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-24 11:29
ZARZĄDZENIE Nr 141/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-11-24 11:29
Zarządzenie Nr 140/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2014-11-24 11:26
Zarządzenie nr 139/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 października 2 0 1 4 r . w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Rady Miasta Wejherowa, Rady Powiatu Wejherowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Wejherowa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-11-24 11:24
Zarządzenie Nr 138/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2014-11-24 11:21
ZARZĄDZENIE NR 137/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-24 11:18
ZARZĄDZENIE Nr. 136/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-11-24 11:16
Zarządzenie Nr 135/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 października 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Projektu, powołanej przy Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska GOM oraz koordynatora odpowiedzialnego ze strony Gminy Miasta Wejherowa za realizacje postanowień umowy partnerskiej dotyczącej przedsięwzięcia pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego" 2014-11-24 11:08
ZARZĄDZENIE NR 134/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-24 11:06
ZARZĄDZENIE Nr 133/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-11-24 11:05
ZARZĄDZENIE Nr 132/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-11-24 11:02
ZARZĄDZENIE nr 131/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-11-24 10:59
Zarządzenie Nr 130/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2014-11-24 10:57
Zarządzenie Nr 129/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 października 2014 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku. 2014-11-24 10:10
ZARZĄDZENIE NR 128a/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-24 10:04
Zarządzenie Nr 128/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2014-11-24 10:02
ZARZĄDZENIE NR 127/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.09.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-24 10:00
ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-01-30 13:03
Zarządzenie Nr 125/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2014-11-24 09:58
ZARZĄDZENIE NR 124/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.09.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-01-30 12:42
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 123/2014 z dnia 22 września 2014 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Mieczysława Struka 2014-11-24 09:57
ZARZĄDZENIE NR 122/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.09.2014 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 110/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-24 09:48
ZARZĄDZENIE NR 120a Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.09.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-18 09:29
Zarządzenie Nr 120/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2015-01-30 12:34
ZARZĄDZENIE NR 119a/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.09.2014 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 103/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-18 08:52
ZARZĄDZENIE NR 119/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.09.2014 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 102/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-18 08:04
Zarządzenie Nr 118/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2015-01-29 14:40
ZARZĄDZENIE 117/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01 września 2014 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2014-09-25 14:31
ZARZĄDZENIE Nr 116a/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01 września 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-09-25 14:29
Zarządzenie Nr 116/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1 września 2014r. w sprawie regulaminu finansowania przez Gminę Miasta Wejherowa przebudowy systemów grzewczych na proekologiczne w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych. 2014-09-25 14:27
Zarządzenie nr 115/2014r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 sierpnia 2014r. o zmianie Zarządzenia nr 19/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2014r. zmienionego Zarządzeniem Nr 37/2014r. z dnia 31maraca 2014r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2014-09-25 14:16
ZARZĄDZENIE Nr114/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-09-25 14:09
ZARZĄDZENIE NR 113/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2015 2014-09-25 14:06
Zarządzenie Nr 112/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 sierpnia 2014 roku 2015-01-30 12:27
ZARZĄDZENIE NR 111/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-09-25 14:04
ZARZĄDZENIE NR 110/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-09-25 14:02
Zarządzenie Nr 109/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2014-08-25 12:02
Zarządzenie nr 108/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2014-11-18 09:36
Zarządzenie nr 107/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-09-25 14:00
Zarządzenie Nr 106 /2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2015-01-30 12:26
ZARZĄDZENIE NR 105/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-09-25 13:57
Zarządzenie Nr 104/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 04.08.2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu 2014-09-25 13:55
ZARZĄDZENIE NR 103 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-09-25 13:52
ZARZĄDZENIE NR 102/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-09-25 13:51
ZARZĄDZENIE NR 101/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-09-25 13:50
ZARZĄDZENIE NR 100/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-09-25 13:48
ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 euro na opracowanie ekspertyzy w zakresie indywidualnej oceny zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz planowanego rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu w formule partnerstwa z Rumią, Redą i Wejherowem 2014-09-25 13:47
Zarządzenie Nr 98/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.07.2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-09-25 13:45
ZARZĄDZENIE NR 97/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-09-25 13:44
ZARZĄDZENIE NR 96/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-09-25 13:42
Zarządzenie Nr 95 /2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2015-01-29 14:44
Zarządzenie Nr 94/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2014-07-14 13:59
ZARZĄDZENIE Nr 93/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-07-14 13:57
ZARZĄDZENIE Nr 92/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-07-14 12:13
ZARZĄDZENIE Nr 91/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-07-14 12:11
Zarządzenie Nr 90/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie na niestrzeżonych gminnych parkingach w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym. 2014-07-14 12:10
Zarządzenie Nr 89/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2015-01-29 14:40
Zarządzenie Nr 88/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2014-07-14 12:08
ZARZĄDZENIE NR 87/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-08-25 12:05
Zarządzenie Nr 86/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2014-07-14 12:02
Zarządzenie Nr 85/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2013 rok. 2014-12-19 09:16
Zarządzenie Nr 84/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2015-01-29 14:26
ZARZĄDZENIE NR 83/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-07-14 11:58
Zarządzenie Nr 82/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 52/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-06-13 14:58
Zarządzenie Nr 81/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej 2014-06-13 14:57
Zarządzenie Nr 80/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 52/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-06-13 14:56
Zarządzenie Nr 79/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 maja 2014 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowo powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-06-13 14:55
Zarządzenie Nr 78/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 5 2 / 2 0 1 4 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2 0 1 4 r. 2014-05-29 11:53
Zarządzenie Nr 77/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 52/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-29 11:52
Zarządzenie Nr 76/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 3 maja 2 0 1 4 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej 2014-05-29 11:51
Zarządzenie Nr 75/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej 2014-05-29 11:50
Zarządzenie Nr 74/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej 2014-05-29 11:49
Zarządzenie Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 2 maja 2 0 1 4 r. o zmianie zarządzenia Nr 5 2 / 2 0 1 4 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-29 11:48
Zarządzenie Nr 7 2 / 2 0 14 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowo powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2 0 1 4 r. 2014-05-29 11:48
Zarządzenie Nr 71/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2014-05-29 11:46
Zarządzenie Nr 69/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-05-29 11:45
Zarządzenie Nr 68/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-05-29 11:44
Zarządzenie Nr 67/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2014-05-29 11:41
Zarządzenie Nr 66/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 2014-05-29 11:40
Zarządzenie Nr 65/2014 r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie". 2014-05-29 11:38
Zarządzenie Nr 64/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 52/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-29 09:02
Zarządzenie Nr 63/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowo powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-29 08:59
Zarządzenie Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2014-05-29 08:58
Zarządzenie nr 61/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.05.2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-05-29 08:33
ZARZĄDZENIE NR 60/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-05-29 08:32
ZARZĄDZENIE NR 59/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-05-29 08:31
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 58/2014 z dnia 12 maja 2014 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2014-05-29 08:29
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 57/2014 z dnia 12 maja 2014 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2014-05-29 08:28
Zarządzenie Nr 56/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2014-05-29 08:27
ZARZĄDZENIE Nr 55/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa 2014-05-29 08:26
Zarządzenie nr 54/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-05-29 08:25
Zarządzenie nr 53/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa na lata 2014-2016 2014-05-29 08:23
Zarządzenie Nr 52 /2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.04.2014r w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-05-07 12:03
ZARZĄDZENIE Nr 51/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-05-07 10:37
Zarządzenie Nr 50 /2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.04.2014r w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-05-07 10:24
ZARZĄDZENIE NR 49/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 kwietnia 2014 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2014 ROKU 2014-05-27 14:24
ZARZĄDZENIE NR 48 /2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2014-05-07 10:22
ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z 14 kwietnia 2014r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-05-07 10:20
Zarządzenie Nr 46/2014 REZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2014-05-07 10:13
ZARZĄDZENIE Nr 45/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-05-07 10:05
Zarządzenie Nr 44/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych 2014-04-28 09:40
Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 2014-04-28 09:39
ZARZĄDZENIE NR 42/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-05-27 14:22
ZARZĄDZENIE NR 41/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-04-28 09:37
Zarządzenie Nr 40/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2014-05-27 14:19
Zarządzenie Nr 39/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2013 2014-04-28 09:36
ZARZĄDZENIE NR 38/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.03.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych do sprzedaży 2015-01-29 14:24
Zarządzenie Nr 37/2014r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 31 marca 2014r. o zmianie Zarządzenia Nr 19/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2014-04-28 09:33
ZARZĄDZENIE NR 36/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-04-28 09:31
ZARZĄDZENIE NR 35/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz weryfikacji uprawnień do otrzymywania dodatku mieszkaniowego 2014-04-28 09:30
Zarządzenie Nr 34/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Miasta Wejherowa dla samorządowej instytucji kultury 2014-04-28 09:28
ZARZĄDZENIE NR 33/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2014-04-28 09:12
Zarządzenie Nr 32/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2014-05-27 14:13
ZARZĄDZENIE NR 31/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2014 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2014-04-28 08:11
ZARZĄDZENIE NR 30/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-04-28 08:08
ZARZĄDZENIE NR 29/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-04-25 15:29
Zarządzenie Nr 28/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2014-04-25 15:16
Zarządzenie Nr 27/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 marca 2014r w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-04-25 15:10
Zarządzenie Nr 26/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Wejherowa 2014-04-25 09:56
Zarządzenie Nr 25/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 2014-04-25 09:51
ZARZĄDZENIE NR 24/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych 2014-04-25 09:49
ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 lutego 2014 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 2014-04-17 14:59
Zarządzenie nr 22/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia Aź...02.2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-04-17 14:58
Zarządzenie Nr 21/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2014-04-17 14:57
ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-04-17 14:54
Zarządzenie Nr 19/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 lutego 2014r. o zmianie Zarządzenia Nr 20/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2013r. zmienionego Zarządzeniem Nr 101/2013r. z dnia 10 czerwca 2013r.;Nr 113/2013z dnia 01 lipca 2013r.;Nr 150a/2013 z dnia 09 września 2013r.; Nr 183/2013 z dnia 28 października 2013r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2014-04-17 14:35
ZARZĄDZENIE NR 18/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.02.2014 r. w sprawie konieczności sporządzenia sprawozdania w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Gminę Miasta Wejherowa 2014-04-17 14:30
Zarządzenie Nr 17/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2014-04-17 14:29
ZARZĄDZENIE Nr 16a /2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia cennika na sprzedaż drewna z zasobów lasów komunalnych oraz miejskiej zieleni ulicznej 2014-04-17 14:22
Zarządzenie Nr 16/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2014-02-11 09:05
ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-07-23 09:15
Zarządzenie Nr 14/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie. 2014-02-11 08:54
ZARZĄDZENIE NR 13 /2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 stycznia 2014 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2014 ROKU 2014-02-11 09:10
ZARZĄDZENIE NR 12/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-04-17 14:17
ZARZĄDZENIE NR 11/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27.01.2014r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2014-02-11 08:45
ZARZĄDZENIE NR 9/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-07-23 09:14
Zarządzenie Nr 8/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2014-02-11 08:39
Zarządzenie Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 2014-02-11 08:37
ZARZĄDZENIE NR 6/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-02-06 10:42
Zarządzenie Nr 5/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2014 2014-02-06 10:37
ZARZĄDZENIE NR 4/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13.01.2013r w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej. 2014-02-06 10:31
Zarządzenie Nr 3/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2014 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2014-02-11 08:36
ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2014-02-06 10:29
ZARZĄDZENIE NR 1/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-02-06 10:27