herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 245/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji gwarancji ubezpieczeniowych, które utraciły ważność 2014-02-06 08:31
Zarządzenie Nr 244/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Miasta Wejherowa na rok 2014. 2014-02-11 08:34
Zarządzenie Nr 243/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2014-02-11 08:33
ZARZĄDZENIE NR 242/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-02-06 08:28
ZARZĄDZENIE NR 241a/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-02-06 08:27
ZARZĄDZENIE NR 241/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2014 2014-02-06 08:26
Zarządzenie Nr 240/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2014-02-11 08:29
ZARZĄDZENIE Nr. 239/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-02-06 08:19
ZARZĄDZENIE Nr. 238/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-02-06 08:18
ZARZĄDZENIE NR 237/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-02-06 08:17
Zarządzenie Nr 236/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu 2014-02-05 15:32
Zarządzenie Nr 235/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 2014-02-11 08:26
ZARZĄDZENIE Nr 234/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-02-06 08:16
ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2014-02-06 08:15
Zarządzenie Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2014-02-05 15:28
Zarządzenie Nr 231/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia16.12.2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Nr 2 w Wejherowie. 2014-02-05 15:27
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-02-05 15:26
Zarządzenie Nr 229/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu 2014-02-06 08:06
ZARZĄDZENIE NR 228/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-20 12:15
Zarządzenie Nr 227/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-12-20 12:10
Zarządzenie Nr 226/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 grudnia 2013r w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2013-12-20 12:08
Zarządzenie Nr . 225/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku. 2013-12-20 12:06
ZARZĄDZENIE Nr 224/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-12-20 12:05
ZARZĄDZENIE Nr 223/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-12-20 12:04
ZARZĄDZENIE NR 222/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-20 12:03
ZARZĄDZENIE NR 221/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-20 12:02
ZARZĄDZENIE Nr 220/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 grudnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-12-20 12:01
ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-12-20 11:59
ZARZĄDZENIE NR 218/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.12.2013 r. w sprawie: przekazania danych do planu zamówień publicznych na rok 2014 2013-12-20 11:58
Zarządzenie Nr 217/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia IL.SWłk. 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2013-12-20 11:56
ZARZĄDZENIE NR 216/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2014 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2013-12-20 11:55
ZARZĄDZENIE NR 215/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 206/2013 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-20 11:54
ZARZĄDZENIE NR 214/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-20 11:52
ZARZĄDZENIE NR 213/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-20 11:51
ZARZĄDZENIE NR 212/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-03 09:16
ZARZĄDZENIE Nr. 211/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-12-03 09:15
ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-12-03 09:13
Zarządzenie Nr 209/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 2013-12-03 09:12
ZARZĄDZENIE Nr 208/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-12-03 09:09
ZARZĄDZENIE NR 207/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.11.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 184/2013 z dnia 28.10.2013 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2013-12-03 09:08
ZARZĄDZENIE NR 206/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-03 09:07
Zarządzenie Nr 205/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 2013-12-03 08:59
ZARZĄDZENIE Nr 204a/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2013-11-25 11:18
ZARZĄDZENIE Nr. 204/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:53
ZARZĄDZENIE Nr. 203/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:52
ZARZĄDZENIE Nr. 202/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:51
ZARZĄDZENIE Nr. 201/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:50
ZARZĄDZENIE Nr. 200/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:49
ZARZĄDZENIE Nr. 199/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:48
ZARZĄDZENIE Nr. 198/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:48
Zarządzenie Nr 197/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2013 roku o zmianie Zarządzenia nr 177/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Fiat Doblo 1.2, kat. SX 2013-12-20 11:49
Zarządzenie Nr 196/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-11-19 10:46
Zarządzenie Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2013-12-03 08:54
Zarządzenie Nr 194/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2013-12-03 08:56
ZARZĄDZENIE NR 193 / 2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2013-11-19 10:43
ZARZĄDZENIE Nr. 192/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:41
ZARZĄDZENIE Nr 191/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:39
ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:37
ZARZĄDZENIE Nr. 189/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:35
ZARZĄDZENIE Nr. 188/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:34
ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:34
ZARZĄDZENIE Nr 186/ 2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 10:33
ZARZĄDZENIE Nr 185/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2013r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Akcji Zimowej w Wejherowie 2013-11-25 09:13
ZARZĄDZENIE NR 184/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-11-19 10:28
Zarządzenie Nr 183/2013r PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 października 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr20/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2013r. zmienionego Zarządzeniem Nr 101/2013r. z dnia 10 czerwca 2013r.;Nr 113/2013z dnia 01 lipca 2013r.;Nr 150a/2013 z dnia 09 września 2013r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2013-11-19 10:27
ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikującej przyznanie dofinansowania dla osób fizycznych, usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z terenu administrcayjnego Miasta Wejherowa. 2013-11-19 09:55
Zarządzenie Nr 181/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej. 2013-11-19 09:53
Zarządzenie Nr 180/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 2013-11-19 09:52
ZARZĄDZENIE NR 179/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2013-11-19 09:51
Zarządzenie Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie wnioskodawcy kserokopii dokumentu 2013-11-19 09:14
Zarządzenie Nr 177/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Fiat Doblo 1.2, kat. SX 2013-11-19 08:58
ZARZĄDZENIE Nr176/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 08:50
Zarządzenie Nr 175a/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2013-11-19 08:45
ZARZĄDZENIE 175/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-11-19 08:44
Zarządzenie nr 173/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 października 2013 roku w sprawie Regulaminu Komendy Straży Miejskiej w Wejherowie 2013-11-04 14:09
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 172/2013 z dnia 14 października 2013 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Zespół Muzyczny "FUCUS" 2013-11-04 13:32
ZARZĄDZENIE Nr. 171/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.10.2013 r. w sprawie przekazania ławek i kwietników znajdujących się na terenie Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2013-10-22 08:42
ZARZĄDZENIE Nr. 170/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa zdnia!4.10.2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-10-22 08:39
ZARZĄDZENIE NR 169/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Zdawczo-Odbiorczej 2013-10-22 08:38
ZARZĄDZENIE NR 168/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Zdawczo-Odbiorczej 2013-10-22 08:35
ZARZĄDZENIE Nr. 167/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-10-15 10:53
ZARZĄDZENIE Nr 166/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-10-15 10:51
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 165/2013 z dnia 7 października 2013 roku o wyróżnieniu Medalem Róży, Adama Kleina 2013-10-15 10:51
Zarządzenie Nr 164/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 2013-10-15 10:50
Zarządzenie Nr 163/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2013-12-03 08:51
ZARZĄDZENIE NR . 162/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 kwietnia 2013 roku 2013-10-22 08:46
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 161/2013 z dnia 30 września 2013 roku o wyróżnieniu Medalem Róży, Stanisława Starostę 2013-10-15 10:49
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 160/2013 z dnia 30 września 2013 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Henryka Kanczkowskiego 2013-10-15 10:48
ZARZĄDZENIE Nr. 159/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 211/2008 z dnia 8 września 2008r. zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa Nr262/2010 z dnia 28 grudnia 2010r. dot. powołania Komisji ds. przyjmowana, przekazywania i likwidacji środków trwałych 2013-10-15 10:46
Zarządzenie Nr 158/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2013-10-15 10:45
Zarządzenie Nr 157/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-10-15 10:43
Zarządzenie Nr 156/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-10-15 10:42
Zarządzenie Nr 155/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2013-10-15 10:41
Zarządzenie Nr 154/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 2013-10-15 10:39
ZARZĄDZENIE NR 153a/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-10-15 10:33
ZARZĄDZENIE NR 153/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-10-15 10:32
ZARZĄDZENIE NR 152/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-10-15 10:31
Zarządzenie Nr 151/ 2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia biurowego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2013-10-15 10:30
Zarządzenie Nr 150a/2013r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 09 września 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr20/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2013r. zmienionego Zarządzeniem Nr 101/2013r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2013-10-15 10:24
Zarządzenie Nr 150/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.09.2013r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2013-10-15 10:16
Zarządzenie Nr 149a/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu 2013-10-15 08:49
ZARZĄDZENIE Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-10-15 08:47
ZARZĄDZENIE Nr 148/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-10-15 08:44
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 147/2013 z dnia 9 września 2013 roku o wyróżnieniu Medalem Róży dr hab. n. med. Macieja Michalika 2013-10-15 08:43
Zarządzenie Nr 146a/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu. 2013-09-26 13:11
Zarządzenie Nr 146/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu 2013-09-26 13:07
ZARZĄDZENIE NR 145/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-09-26 13:06
ZARZĄDZENIE NR 144/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-09-26 13:03
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 143/2013 z dnia 02 września 2013 roku o wyróżnieniu Medalem Róży O. Tyberiusza Nitkiewicza 2013-09-26 12:35
ZARZĄDZENIE NR 142/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 września 2013 roku w sprawie przekazania pomieszczenia w budynku przy ulicy Hallera la w Wejherowie na potrzeby działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie 2013-09-26 12:34
Zarządzenie Nr 141/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wniesienia aportu do spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-09-26 12:34
ZARZĄDZENIE NR 140a/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-09-26 12:33
Zarządzenie Nr 140/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-09-26 10:20
ZARZĄDZENIE NR 139/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-09-26 10:15
Zarządzenie Nr 138/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-09-26 10:14
ZARZĄDZENIE NR 137/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2014 2013-09-26 10:13
Zarządzenie Nr 136/2013 r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.08.2013r w sprawie wprowadzenia zmian do ?Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie" przyjętego Zarządzeniem nr 97/2012 r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.06.2012 r. z późniejszymi zmianami. 2013-09-26 10:03
Zarządzenie Nr 135/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2013-09-26 09:58
Zarządzenie nr 134/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2013-09-26 09:10
ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. 2013-08-26 15:02
Zarządzenie Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-08-26 15:01
ZARZĄDZENIE NR 131/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 119/2013 z dnia 15.07.2013 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2013-08-26 15:00
ZARZĄDZENIE NR 130/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-26 14:59
ZARZĄDZENIE NR 129 /2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA 05.08.2013r. w sprawie udziału w ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego 2013-08-26 14:57
Zarządzenie Nr 128/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-08-26 14:54
ZARZĄDZENIE NR 127a/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-26 14:53
Zarządzenie Nr 127/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2013-08-26 14:50
Zarządzenie Nr 126/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2013-08-26 14:47
Zarządzenie Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-08-26 14:42
Zarządzenie Nr 124/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia22.07.2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna" 2013-08-26 14:38
Zarządzenie Nr 123/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2013-08-26 14:35
ZARZĄDZENIE NR 121/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu co do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2013-08-26 14:32
Zarządzenie Nr 120/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie przekazania mienia przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 2013-08-26 14:30
Zarządzenie Nr 119/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-08-26 14:29
Zarządzenie Nr 118/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-08-26 14:27
Zarządzenie Nr 117/2013 r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.07.2013 r w sprawie wprowadzenia zmian do ?Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie" przyjętego Zarządzeniem nr 97/2012 r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.06.2012 r. z późniejszymi zmianami 2013-08-26 14:25
ZARZĄDZENIE NR 116/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-07-17 14:11
ZARZĄDZENIE NR 115/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-07-17 14:09
Zarządzenie Nr 114/ 2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Wejherowie 2013-07-17 14:08
Zarządzenie Nr 113/ 2013r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 01 lipca 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr20/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2013r. zmienionego Zarządzeniem Nr 101/2013r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2013-07-17 13:49
Zarządzenie Nr 112/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 2013-07-17 13:46
ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2012 rok 2013-07-17 13:34
Zarządzenie Nr 110/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia24 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-17 13:26
ZARZĄDZENIE NR 109/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Filharmonii Kaszubskiej - Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 2013-07-17 13:23
ZARZĄDZENIE NR 108/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-07-17 13:20
ZARZĄDZENIE Nr 107/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-07-17 13:17
Zarządzenie Nr 106/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 2013-07-17 13:17
Zarządzenie Nr 105/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu 2013-07-17 13:15
Zarządzenie Nr 104/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 czerwca 2013 roku o zmianie Zarządzenia Nr 137/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia ?Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Miasta Wejherowa" 2013-07-17 13:14
Zarządzenie Nr 103/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól Nr 2 w Wejherowie 2013-07-17 12:01
Zarządzenie Nr 102/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu 2013-07-17 11:59
Zarządzenie Nr 101/2013r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr20/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowsldemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2013-07-17 11:12
Zarządzenie Nr 100/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-07-17 11:07
Zarządzenie Nr 99/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2013-07-17 11:05
ZARZĄDZENIE Nr 98/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-07-17 11:03
Zarządzenie Nr 97/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2013-07-17 09:56
Zarządzenie Nr 96/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 2013-07-17 09:55
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 95/2013 z dnia 27 maja 2013 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Wejherowie 2013-07-17 09:54
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 94/2013 z dnia 27 maja 2013 roku o wyróżnieniu Medalem Róży p. Bogumiłę Narewską 2013-07-17 09:34
ZARZĄDZENIE NR 93A/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-07-17 09:33
ZARZĄDZENIE NR 93/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-07-17 09:31
Zarządzenie Nr 92/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Wejherowa 2013-07-17 09:29
Zarządzenie Nr 91/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa 2013-07-17 09:28
ZARZĄDZENIE NR 90/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.05.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2013 z dnia 29.04.2013 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2013-07-17 09:27
ZARZĄDZENIE NR 89/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-07-17 09:26
Zarządzenie Nr 85/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2013-07-17 09:24
ZARZĄDZENIE NR 84/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA zdnia15.05.2013r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta Wejherowa 2013-07-16 08:51
ZARZĄDZENIE NR 83/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-07-02 11:21
Zarządzenie Nr 82/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie ustalenia terminów przekazywania przez jednostki organizacyjne Miasta pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami. 2013-07-02 11:10
ZARZĄDZENIE Nr 81a/20I3 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 06 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2013-07-02 11:06
Zarządzenie Nr 81/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2012 2013-07-02 11:05
ZARZĄDZENIE NR 8O/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-07-02 11:04
Zarządzenie Nr 79/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 2013-06-27 09:35
ZARZĄDZENIE NR 78/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2013-06-27 08:10
ZARZĄDZENIE NR 77/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2013-06-27 07:53
ZARZĄDZENIE NR 76/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru hipotek ustanowionych na rzecz Gminy Miasta Wejherowa 2013-06-11 14:37
Zarządzenie Nr75/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2013-06-11 13:20
Zarządzenie Nr 74/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-06-11 13:18
ZARZĄDZENIE NR 73/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie konkursu na wybór partnera do projektu w ramach Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2013-06-11 13:15
Zarządzenie Nr 72/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 2013-06-11 13:13
Zarządzenie Nr 71/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 2013-06-11 13:10
Zarządzenie Nr 70/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 8 kwietnia 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-06-11 13:01
ZARZĄDZENIE NR 68/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.04.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2013 z dnia 07.01.2013 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2013-06-11 12:57
ZARZĄDZENIE Nr 67/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w strefie płatnego parkowania na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym 2013-06-11 12:52
Zarządzenie Nr 66/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 marca 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-06-11 12:50
ZARZĄDZENIE NR 65/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-06-03 15:23
ZARZĄDZENIE NR 64/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.03.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2013 z dnia 11.02.2013 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2013-06-03 09:10
Zarządzenie Nr 63/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 marca 2013 w sprawie powołania zespołu 2013-06-03 09:08
ZARZĄDZENIE NR 60/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 25.03.2013 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2013-06-03 09:08
Zarządzenie Nr 59/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-06-03 15:19
Zarządzenie Nr 58/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2013-06-03 15:17
ZARZĄDZENIE NR 57/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 marca 2013 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa 2013-04-03 09:30
ZARZĄDZENIE NR 56/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 marca 2013 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2013 ROKU 2013-04-03 09:29
ZARZĄDZENIE NR 55/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.03.2013 r. 2013-05-27 13:27
ZARZĄDZENIE NR 54/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.03.2013 r. 2013-05-27 13:26
Zarządzenie Nr 53/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 2013-05-27 13:24
Zarządzenie Nr 52/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2013-04-03 09:25
ZARZĄDZENIE NR 51/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2013-04-03 09:23
ZARZĄDZENIE NR 50/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-05-27 13:23
ZARZĄDZENIE NR 49/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.03.2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2013 2013-04-03 09:22
Zarządzenie Nr 48/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-04-03 09:18
ZARZĄDZENIE NR 47/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-04-03 09:17
ZARZĄDZENIE Nr 45/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2013-03-19 09:01
Zarządzenie Nr 44/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-04-03 09:13
ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2013-03-19 08:59
ZARZĄDZENIE NR 42/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-19 08:58
ZARZĄDZENIE NR 41/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-19 08:57
ZARZĄDZENIE NR 40/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.02.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36 z dnia 04.02.2013 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2013-03-19 08:56
ZARZĄDZENIE NR 39/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2013 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2013-03-19 08:54
ZARZĄDZENIE NR 38/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-19 08:52
Zarządzenie Nr 37/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 2013-04-03 09:12
ZARZĄDZENIE NR 36a//2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-19 08:49
ZARZĄDZENIE NR 36/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-19 08:47
Zarządzenie Nr 35/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 2013-03-19 08:45
Zarządzenie Nr 34/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 0 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia biurowego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2013-03-19 08:44
ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia cennika na sprzedaż drewna z zasobów lasów komunalnych oraz miejskiej zieleni ulicznej 2013-03-19 08:42
ZARZĄDZENIE NR 32/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.01.2013 r. w sprawie konieczności sporządzenia sprawozdania w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Gminę Miasta Wejherowa [...] 2013-03-19 08:40
Zarządzenie Nr 31/2013r PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28.01.2013r. w sprawie przekazania terenów miejskich do całorocznej obsługi komunalnej Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2013-03-12 08:16
ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-03-12 08:13
ZARZĄDZENIE NR 29/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-11 13:59
ZARZĄDZENIE NR 28/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-11 09:04
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 27/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolitę Gdańskiego 2013-03-11 09:03
Zarządzenie Nr 26/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-04-03 09:08
ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 188/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2012r. dot. powołania Komisji Odbiorowej do odbioru zadania pn. "Wybudowanie i przekazanie do użytkowania obiektu "Filharmonia Kaszubska - Regionalne Centrum Kultury" w Wejherowie wraz z budynkiem technicznym, parkingami i infrastrukturą oraz rozbiórką obiektu istniejącego." 2013-03-11 08:29
ZARZĄDZENIE NR 24/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-11 08:21
ZARZĄDZENIE NR 23/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.01.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18 z dnia 14.01.2013 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2013-03-11 08:10
ZARZĄDZENIE NR 22/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia gminnego etapu XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 2013-03-11 08:07
Zarządzenie Nr 21/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2013-03-11 08:06
Zarządzenie Nr 20/2013r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 stycznia 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 stycznia 2012r. zmienionego Zarządzeniem Nr 44/2012 z dnia 26 marca 2012r.,Zarządzeniem Nr 68/2012 z dnia 07 maja 2012r., Zarządzeniem Nr 93/2012 z dnia 25 czerwca 2012r., Zarządzeniem Nr 142/2012 z dnia 17 września 2012r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2013-03-07 14:33
ZARZĄDZENIE NR 19/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-07 14:24
ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-07 14:22
ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-07 14:21
Zarządzenie Nr 16a/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-03-04 09:48
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 16/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2013-03-04 09:47
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 15/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2013-03-04 09:47
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 14/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera p. Danutę Stenkę 2013-02-26 14:11
ZARZĄDZENIE NR 13/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-02-26 14:10
ZARZĄDZENIE NR 12/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-02-26 14:08
ZARZĄDZENIE NR 11/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2013-02-18 13:10
Zarządzenie Nr 10/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania dotacji przyznanych Gminie Miasta Wejherowo oraz procedury przekazywania oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Wejherowo 2013-07-17 14:15
ZARZĄDZENIENR 9/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-01-14 13:21
ZARZĄDZENIE NR 8/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 stycznia 2013 r w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej. 2013-01-14 13:20
ZARZĄDZENIE NR 7/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-01-14 13:18
ZARZĄDZENIE NR 6/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-01-14 13:17
Zarządzenie Nr 5/ 2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji 2013-01-14 13:17
Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2013-01-14 13:15
Zarządzenie Nr 3 /2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2013 2013-01-14 13:14
Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2013-01-14 13:13
Zarządzenie Nr 1/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2013-01-14 13:11